Dokumenti škole

Dokumenti škole


PRAVILNIK O KUĆNOM REDU (04./2019.)


PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE (06./2019.)


STATUT – TRGOVAČKE ŠKOLE (21. ožujka 2019.)


ŠKOLSKI KURIKULUM UPUTNIK – KURIKUL – CURRICULUM – šk. god. 2018./2019. 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA  – šk. god. 2018./2019. 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.


PRAVILNIK O VIDEO NADZORU I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.


GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.


IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA – 25. listopada 2017.

Opravdanim izostankom učenika s nastave smatra se… više …


ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI


PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOGA RADA


PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA  VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI


PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA