Dokumenti škole

Dokumenti škole


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (2024.)


Pravilnik o radu školske knjižnice Trgovačke škole


Godišnji plan i program rada – Trgovačka škola – šk. god. 2023.-2024.

Školski kurikulum – Trgovačka škola – šk. god. 2023.-2024.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Trgovačke škole – šk. god. 2022.-2023.


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (6.10.2023.)


PRAVILNIK O RADU (05.06.2023.)


PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM TRGOVAČKE ŠKOLE (16. svibnja 2023.)


Statut pročišćeni tekst 20.4.2023.


Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika (4. travnja 2023.)


Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Trgovačke škole (9. veljače 2023.)


Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zaštitu dostojanstva radnika

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Trgovačkoj školi

Pravilnik o radu školske knjižnice

Poslovnik o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada

Odluku o izmjeni poslovnika o radu školskoga prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada

Poslovnik o radu školskog odbora Trgovačke školi

Poslovnik o radu nastavničkog vijeća, razrednog vijeća i ostalih stručnih tijela škole

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Trgovačkoj školi

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o video nadzoru i zaštiti osobnih podataka

Etički kodeks

Pravilnik o zaštiti na radu


PROCEDURU – stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama


PROCEDURU IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA

PROCEDURU BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA


PRAVILNIK O KUĆNOM REDU (04./2019.)


PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE (06./2019.)


STATUT – TRGOVAČKE ŠKOLE (21. ožujka 2019.)


PRAVILNIK O VIDEO NADZORU I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA – 25. listopada 2017.

Opravdanim izostankom učenika s nastave smatra se… više …


ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI


PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOGA RADA


PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA  VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI


PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA


Etički kodeks škole


Etički kodeks ponašanja učenika u školi