Dokumenti škole

Dokumenti škole

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Trgovačke škole (9. veljače 2023.)


Godišnji plan i program rada – Trgovačka škola – školska godina 2022. – 2023.

Školski kurikulum – Trgovačka škola -2022.- 2023.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Trgovačke škole – školska godina 2021.-2022.


Školski kurikulum – Trgovačka škola – šk. god. 2021. -2022.

Godišnji plan i program – Trgovačka škola – šk. god. 2021.- 2022.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada – šk. god. 2020. -2021.


Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zaštitu dostojanstva radnika

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Trgovačkoj školi

Pravilnik o radu školske knjižnice

Poslovnik o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada

Odluku o izmjeni poslovnika o radu školskoga prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada

Poslovnik o radu školskog odbora Trgovačke školi

Poslovnik o radu nastavničkog vijeća, razrednog vijeća i ostalih stručnih tijela škole

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Trgovačkoj školi

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o video nadzoru i zaštiti osobnih podataka

Etički kodeks

Pravilnik o zaštiti na radu


ŠKOLSKI KURIKUL ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.


GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.


IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.


PROCEDURU – stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama


PROCEDURU IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA

PROCEDURU BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA


GODIŠNJI PLAN I PROGRAM – šk. god. 2019./2020.

ŠKOLSKI KURIKULUM UPUTNIK – KURIKUL – CURRICULUM – šk. god. 2019./2020.

IZVJEŠĆE O >REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA – 2018./2019.


PRAVILNIK O KUĆNOM REDU (04./2019.)


PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE (06./2019.)


STATUT – TRGOVAČKE ŠKOLE (21. ožujka 2019.)


ŠKOLSKI KURIKULUM UPUTNIK – KURIKUL – CURRICULUM – šk. god. 2018./2019. 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA  – šk. god. 2018./2019. 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.


PRAVILNIK O VIDEO NADZORU I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.


GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.


IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda


ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA – 25. listopada 2017.

Opravdanim izostankom učenika s nastave smatra se… više …


ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI


PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOGA RADA


PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA  VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI


PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA


Etički kodeks škole


Etički kodeks ponašanja učenika u školi