Prijevoz učenika -(sufinanciranje)

Prijevoz učenika – POTVRDE (sufinanciranje)


 

OBAVIJEST ZA SUBVENCIJU PRIJEVOZA ZA UČENIKE KOJI KORISTE SUBVENCIJU PRIJEVOZA
1) maturanti koji će polagati državnu maturu i obranu završnog rada
2) koji će nakon završetka nastave pohađati trgovačku praksu
3) koji će pohađati dopunski rad

Učenici koji koriste subvenciju prijevoza trebaju popuniti novu potvrdu sa točnim datumima polaganja državne mature, obrane završnog rada, pohađanja trgovačke prakse ili dopunskog rada. Isto tako od ponuđenog izaberite potrebno (npr. državna matura) a ostalo izbrišite i pošaljite na e-mail: gordana.mikulcic@skole.hr

NAPOMENA: potvrde direktno popunjavate u Wordu (ne printate ih) i šaljete na e-mail: gordana.mikulcic@skole.hr , nakon što budu ovjerene bit će vraćene na vaš e-mail.

P-O-T-V-R-D-A-75 nakon nastave-06-2021

P-O-T-V-R-D-A-100 nakon nastave-06-2021


UPUTSTVO ZA IZDAVANJE RAZNIH POTVRDA – ZA RODITELJE I UČENIKE

SVE POTVRDE ĆETE ZATRAŽITI ELEKTRONSKIM PUTEM, NAKON ŠTO ĆE BITI OVJERENE BIT ĆE POSLANE UČENICIMA U RAZRED.

IZUZETAK SU UČENICI PRVIH RAZREDA KOJI NEMAJU IZRAĐEN POKAZ

(uputa je dolje navedena)

  • POTVRDE ZA SUBVENCIJU PRIJEVOZA 75% ili 100%

  • OBAVEZNO TREBA POPUNITI SVE STAVKE OZNAČENE SA ZVJEZDICOM I POSLATI NA mail: gordana.mikulcic@skole.hr

       (obrazac se nalazi u wordu na web stranici škole, popunite i pošaljite u wordu)

       Obavezno napisati prijevoznika, relaciju prijevoza OD – DO i razred u koje učenik ide

      Ovjerene potvrde će učenici dobiti u školi. Nakon što kupite kartu, MOLIM VAS da mi jednu potvrdu ovjerenu od strane prijevoznika vratite ili na mail ili da učenik donese u školu i preda u sobu 44  

  • ZET-ov POKAZ

  • učenici koji već imaju pokaz i trebaju ga produžiti – u mailu mi napišite:

ime i prezime učenika i da trebate potvrdu u svrhu prijevoza

  • učenici koji nemaju ZET-ov pokaz (prvi razredi) trebaju uzeti obrazac sa okretišta ili isprintati sa stranice ZET-a, popuniti i sa jednom slikom doći u sobu 44 na ovjeru

  • za sve ostale potvrde –

  • napisati u mail-u: ime i prezime učenika i u koju svrhu se izdaje potvrda – npr. stipendiranje, socijalnu skrb, jednokratnu financijsku pomoć, itd.

POTVRDE ZA DJEČJI DOPLATAK I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NIJE POTREBNO IZDAVATI JER SMO UMREŽENI


Oduka Vlade RH

Upute o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijev. redovitih učenika srednjih škola – 2020.-2021.

POTVRDA 75 – sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika SS (u WORD-u za ispunjavanje i slanje)

POTVRDA 100 – sufinanciranje medumjesnoga javnog prijevoza učenika SS (u WORD-u za ispunjavanje i slanje)

ZET – Zahtjev za izdavanje pretplatne karte redovitih učenika i studenata 2020-2021.

You May Also Like