O KNJIŽNICI

O školskoj knjižnici i čitaonici


Knjižnica u Trgovačkoj školi postoji od samoga osnivanja škole  na lokaciji Kennedyjev trg br. 4., a to je od 1956. godine.

Iz tih prvih godina rada škole postoje i prvi knjižnični zapisi u knjizi inventara školske knjižnice.

U pedeset godina trajanja i postojanja,  knjižnica doživljava svoju preobrazbu nekoliko puta: od preseljenja, intenzivne obnove i  nabave  knjižničnog fonda do, u zadnjih par godina, početka procesa potpune informatizacije knjižničnog fonda. Ovaj zadnji pothvat još je u tijeku jer inzistira puno truda i poznavanja građe.

Nadamo se da će se u što skorijem vremenu završiti i ovaj mukotrpni posao koji će olakšati knjižničnu posudbu i dostupnost knjižnične građe.

U prostoru knjižnice, ne tako velikom, od stotinjak kvadratnih metara nalaze se police s knjigama sa slobodnim pristupom, ormari s AV građom, izložbeni ormar s periodikom, dva računala za korisnike i čitaonički prostor. Čitaonički  prostor nije velik, ali korisno iskorišten. U tom prostoru korisnici mogu boraviti, pretraživati građu, služiti se knjižničnom građom, AV građom, periodikom i računalima.

Knjižnični fond broji oko 15700 knjiga, vrlo bogatu i u nastavnom procesu korisnu stručnu literaturu, sve naslove školske lektire ( 30-40 primjeraka po naslovu), dvadesetak naslova časopisa: stručnih i popularnih, bogatu AV građu i dosta naslova beletristike.

Sve navedeno potrebno je da bi se nastavni proces što bolje i kvalitetnije odvijao.

U knjižnici je učlanjeno:  590 učenika, svi profesori i ostali djelatnici škole.

Iz Pravilnika o radu knjižnice:

 • radno vrijeme knjižnice je od 8.00 – 18.00 sati

 • učenici mogu posuditi odjednom dva naslova lektire na vrijeme od tri tjedna

 • knjižnična zakasnina je 1kn, po knjizi i danu

 • stručnu literaturu, časopise korisnici mogu koristiti u prostoru knjižnice i izvan prostora i na njih se ne plaća zakasnina

 • naslova beletristike mogu posuditi najviše tri i na njih ne plaća zakasnina

 • u prostor knjižnice ne smiju unositi hranu, piće i sl.

 • dok borave u radnom prostoru knjižnice trebaju isključiti mobitel

Da bi učenici i profesori u knjižnici dobili što bolju i kvalitetniju uslugu i informacije brine se profesorica, knjižničarka koja rade u knjižnici s punim radnim vremenom.

 Kulturna aktivnost  knjižnice

Ono  čime se knjižnica posebno ponosi je bogata i duga  tradicija druženje učenika s knjigom. Davnih devedestih godina osnovana je grupa Mladi knjižničari koja je aktivna do današnjih dana.

Uz nesebična pomaganja u što kvalitetnijem radu knjižice tu su i obvezna druženja uz kulturna događanja u školskoj knjižnici  i izvan nje.

Spomenut ćemo neka:

 • književne večeri i druženja s književnicima

 • izložbe svih značajnih obljetnica iz hrvatske i svjetske povijesti (književne obljetnice, povijesne, znanstvene, popularne)

 • božićna događanja

 • posebna suradnja s knjižnicom „Augusta Cesarca“ iz naselja Ravnice, odlasci na kulturna događanja s učenicima koja se često događaju u toj knjižnici

 • …..i još puno toga iz događanja u školskoj knjižnici koja oplemenjuju ne samo knjižnici, nego i cijelu školu

Treba napomenuti da je školska knjižnica „srce“ škole i da je velika suradnja profesora s knjižnicom, a također  učenika i knjižnice. Posebno treba istaknuti kreativne radionice u školskoj knjižnici koje su  uglavnom vezane za značajne datume, manifestacije i događaje ili blagdane (kreativne radionice u povodu Božića, Uskrsa, Valentinova, Mjeseca hrvatske knjige, Noći knjige). Tada se sastajemo u čitaoničkom kutu knjižnice, razmjenjujemo razmišljanja i kreativnosti i napravimo uradak. Posebno su zanimljiva događanja kada se priprema manifestacija Noć knjige. Obvezno je to maraton čitanja, učenika, profesora i zaposlenika Škole, druženje, suradnja i davanje posebne vrijednosti knjizi i čitanju.

U ovom događanju posebno se istaknu članovi našeg Čitalačkog kluba, koji pripreme događanje, vode Noć knjige i na taj način prepustimo učenicima da kreiraju ovu manifestaciju.

Knjižnica s čitaonicom postala je sastavni i kvalitetni dio odgojno-obrazovnog sustava škole i kulturne i javne djelatnosti i svakodnevno se dopunjava fondom, stručnom literaturom i potrebnim informacijama kako bi se nastavni proces što bolje i kvalitetnije izvodio.

Vjerujemo da ćemo, u skoroj budućnosti dobiti i malo veći prostor, kako bi nas što više sudjelovalo u kreiranju i stvaranju škole za 21 stoljeće.

Anđelka Ravlić, prof. i knjižničarka