Povijest škole

 POVIJEST ŠKOLE

 Prema materijalno dokazivim pisanim tragovima – svjedodžbama vidljivo je da su se trgovci školovali već od 1937./1938. školske godine. Za pretpostaviti je da su se školovali i ranijih godina u nekom drugom pravno – formalnom obliku.

Škola je smještena u istočnom dijelu grada Zagreba, u neposrednoj blizini Dinamovog stadiona, te je kvalitetno prometno povezana mrežom tramvajskih i autobusnih linija sa ostalim područjima grada Zagreba.

Školska zgrada je iz 1956. godine. Sastoji se od 18 učionica, knjižnice, soba voditelja, učeničkog referenta, pedagoga, satničara, zbornice.

Škola također ima sportsku dvoranu, te školsko igralište koje se sastoji od jednog košarkaškoga i jednog rukometnoga terena.

Škola ima dva informatička kabineta, 8 učionica s informatičkom opremom za izvođenje suvremenih oblika nastavnih procesa (LCD monitori, multimedijalni projektori i računala), od školske godine 2011./2012. u učionici br. 1 uređen je praktikum za strukovne predmete.

Škola također posjeduje kvalitetnu arhivu. Upisno područje što ga ustanova pokriva je cijeli grad Zagreb i njegova bliža okolica.

U redovnoj nastavi škola izvodi dva obrazovna programa: prodavač i komercijalist.

TRGOVAČKA ŠKOLA u ZAGREBU, je na adresi Trg Johna F. Kennedyja 4, Zagreb

Prema pismenim tragovima – starim svjedodžbama – vidljivo je da su se trgovci školovali već od 1937./1938. školske godine na dalje. Za pretpostaviti je da su se školovali i ranijih godina. U Trgovačkoj školi u Zagrebu postoji matična dokumentacije od 1946. godine na dalje.

NAZIVI ŠKOLA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ I RAVNATELJI:

 • Kraljevina Jugoslavija

Stručna područna škola u Zagrebu, Draškovićeva ulica – trgovački odsjek

škol. god. 1937/38. i 1938/39.

potpis Upravnika nečitljiv v.r.

 • Kraljevina Jugoslavija – Banovina Hrvatska

Stručna područna škola u Zagrebu, Krešimirov trg 8.  – odjel trgovine

škol. god. 1939/40.

potpis Upravitelja: Ing. Gomerči Rudolf v.r.

 • Nezavisna država Hrvatska

Stručna područna škola u Zagrebu – odjel trgovine

od škol. god. 1940/41. do  1943/44.  – odjel trgovine

potpis Ravnatelja:  Gomerči Rudolf v.r.

 • FNRJ – Narodna Republika Hrvatska

Škola za učenike u privredi trgovačkog i ugostiteljskog smjera, Zagreb, Nova cesta

Stručna područna škola – trgovački odjel

od škol. god. 1944/45. do 1946/47.

potpis Upravnika: Urgjević Hinko v.r.

 • FNRJ – Narodna Republika Hrvatska

Škola za učenike u privredi trgovačkog i ugostiteljskog smjera, Zagreb, Ljubljanica b.b.

Stručna područna škola – trgovački odjel

od škol. god. 1947/48. do 1950/51.

potpis direktora: Urgjević Hinko v.r.

Škola za učenike u trgovini, Zagreb, Ulica 8. maja  (ugao Ul. 8. maja i Gundulićeve)

od škol. god. 1951/52. do 1955/56.

direktor: Trivanović Luka v.r.

Škola za učenike u trgovini, Zagreb, Trg J.F. Kennedya br. 4

od škol. god. 1956/57. do 1959/60.

direktor: Trivanović Luka

Trgovinska škola za učenike u privredi u Zagrebu, Trg Johna Fitzgeralda. Kennedya  br. 4

od škol. god. 1960/61. do 1963/64.

direktor: Omčikus Jelena

Školski centar za stručno obrazovanje kadrova u trgovini

Trgovinska škola za učenike u privredi u Zagrebu, Trg Johna F. Kennedyja br. 4.

od škol. god. 1964/65. do 1973/74.

direktor Centra: Jagić Slavko

direktor Škole:   Stilinović Milan

 

Za napomenuti je: Trgovinska škola za učenike u privredi u Zagrebu je već

od  1962/63.               imala                     Područno odjeljenje                       u Zaboku

od  1966/67.               do  1972/73.          Područno odjeljenje                       Samobor

od  1969/70.               do  1973/74.          Područno odjeljenje                       Glina

od  1972/73.               do  1974/75.          Područno odjeljenje                       Krapina

od  1972/73.                                             Područno odjeljenje                       Kostajnica

 

Školski centar za stručno obrazovanje kadrova u trgovini

OOUR  Trgovinska škola, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4. i 5. (uprava na br. 4.)

od škol. god.  1974/75. do  1977/78.

direktor Centra: Jagić Slavko

direktor Trgovinske škole: Stilinović Milan do 9. 1. 1979.

Trgovinski obrazovni centar, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4. i 5. (uprava br. 4.)

od  1978/79. do  1983/84.

direktor Centra: Jagić Slavko do  6.1981.

Od  škol. god. 1975/76. učenici se školuju po novom Nastavnom planu  i programu

 • pripremni i završni stupanj srednjeg usmjerenog obrazovanja:
 • za pripremni stupanj nastava se izbodi u zgradi br. 4.
 • za završni stupanj  usmjerenog obrazovana  nastava se izvodi u zgradi br. 5.
 • od 1977/78.

Trgovinski obrazovni centar, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4. i 5. (uprava br. 4.)

 • direktor Centra: Klepac Mladen od 1.9.1981.
 • pripremni stupanj obrazuje se u zgradi br. 4.
 • završni stupanj srednjeg usmjerenog obrazovanja obrazuje se u zgradi br. 5.

Trgovinski obrazovni centar “Cvetko (Većeslav) Flores”, Zagreb,

Trg Johna F. Kennedyja br. 4. i  5. (uprava br. 4.)

od  škol. god. 1984/85. do  1990/91.

– direktor Centra je do 31.8.1985.  Klepac Mladen, a od

– direktor Centra je od 1.9.1985.   do    8.5.1990.  Ranđelović Stanislav

– v.d. direktor    je  od   9.5.1990.   do    8.5.1991.  Pervan Andrija

1991/92. škol. god. Centar  mijenja naziv u TRGOVAČKA ŠKOLA, Zagreb i Trg J.F. Kennedyja br. 4

– v.d. direktor je Pervan Andrija

Trgovačka škola, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4.

– direktor:  od  9.5.1991. do   31.8.2005.  Škrobo Stanko

 

1991./92. Trgovačka škola mijenja Nastavi plan i program prodavača,

te se upisuju učenici za zanimanje prodavač u trajanju od tri godine. U školi su se školovali

učenici po starom nastavnom planu i programu, III. (treći) i IV. (četvrti) stupanj

prodavača određene struke  i novo upisani učenici po trogodišnjem programu prodavač.

škol. god. 1993/94. škola je samo u zgradi br. 4

Nakon završenog trogodišnjeg programa za zanimanje prodavač i završenog

programa srednjeg usmjerenog obrazovanja prodavača III. i IV. stupnja

škol. godine 1993/94. na završnom ispitu je bilo

 • razreda učenika srednjeg usmjerenog obrazovanja i
 • razreda učenika za zanimanje prodavač

Trgovačka škola, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4.

 • ravnatelj: Škrobo Stanko

šk. god. 1995./96. osim 20 razreda prodavača u Školu se upisuje i 2 razreda za zanimanje komercijalist

Trgovačka škola, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4

 • v.d. ravnatelj: od 1.9.2005. do 16.1.2006. Martinko Vida
 • ravnatelj Škole je  Grgurić Darko  od  1.2006. godine

FILOZOFIJA ŠKOLE

Slogan škole:  Ne moraju svi biti odlični učenici, ali bi svi trebali postati odlični ljudi!

Tumačenje simbolike grba Trgovačke škole:

 • Zlatna otvorena knjiga – znanje zlata vrijedno i osnovna ljudska vrijednost knjiga kao zlatni temelj obrazovanja za sva vremena.
 • Bijela vaga – iskrenost, pravednost, povjerenje, obvezni temelj svakog međusobnog odnosa, a naročito prodavača i kupaca.
 • Plavi pokazivač balansa – boja neba, boja Zagreba, boja EU, pokazuje na knjigu znanja,n ali i znak nove pismenosti @ – interneta.
 • @ – čvrsto povezuje stranice knjige i cjelokupno znanje čovječanstva dostupno preko interneta.
 • Dva crvena kvadrata – asociraju na hrvatski grb i simbol hrvatske kvalitete (kakvoće).

Grb je bez okvira – slobodan i otvoren međusobnoj razmjeni znanja, informacija i dobara, jer je sloboda bit trgovine i napretka čovječanstva. (grb osmislio i tekst napisao: Krešimir Hublin, prof.)