Informacije

Informacije za roditelje


INFORMACIJE ZA RODITELJE (17.4.2023.)

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI (17.4.2023.)


OBAVIJEST O RADNOM VREMENU STRUČNIH SURADNICA

Od 02. studenog 2022. stručne suradnice rade prema sljedećem rasporedu:

PONEDJELJKOM, UTORKOM i SRIJEDOM stručna suradnica Vanda Maceković (psiholog) radi u PRVOJ smjeni, a Belinda Bočina (pedagog) u DRUGOJ.

ČETVRTKOM i PETKOM stručne suradnice rade u suprotnoj smjeni: Belinda Bočina u PRVOJ, Vanda Maceković u DRUGOJ.

RADNO VRIJEME STRUČNIH SURADNICA

dan u tjednu

Vanda Maceković (psiholog)

Belinda Bočina (pedagog)

ponedjeljak

PRVA smjena *

DRUGA smjena **

utorak

PRVA smjena *

DRUGA smjena **

srijeda

PRVA smjena *

DRUGA smjena **

četvrtak

DRUGA smjena **

PRVA smjena *

petak

DRUGA smjena **

PRVA smjena *

  * PRVA smjena obuhvaća sljedeće razrede:

    prodavači – 1. A, 1. B, 2. C, 2. D, 2. E, 3. A, 3. BDON, 3. C, 3. D

    komercijalisti – 2. AK, 2. BK, 4. AK i 4. BK

** DRUGA smjena obuhvaća sljedeće razrede:

    prodavači – 1. CDON, 1. D, 1. E, 1. F, 2. A, 2. B, 2. FDON, 3. E, 3. F

    komercijalisti – 1. AK, 1. BK, 3. AK i 3. BK