Informacije

Informacije za roditelje


INFORMACIJE ZA RODITELJE I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI u šk. god. 2023./2024. (travanj)


OBAVIJEST O RADNOM VREMENU STRUČNIH SURADNICA

Od 02. studenog 2023. stručne suradnice rade prema sljedećem rasporedu:

PONEDJELJKOM, UTORKOM i SRIJEDOM stručna suradnica Vanda Maceković (psiholog) radi u PRVOJ smjeni, a Belinda Bočina (pedagog) u DRUGOJ.

ČETVRTKOM i PETKOM stručne suradnice rade u suprotnoj smjeni: Belinda Bočina u PRVOJ, Vanda Maceković u DRUGOJ.

RADNO VRIJEME STRUČNIH SURADNICA

dan u tjednu

Vanda Maceković (psiholog)

Belinda Bočina (pedagog)

ponedjeljak

PRVA smjena *

DRUGA smjena **

utorak

PRVA smjena *

DRUGA smjena **

srijeda

PRVA smjena *

DRUGA smjena **

četvrtak

DRUGA smjena **

PRVA smjena *

petak

DRUGA smjena **

PRVA smjena *


  * PRVA smjena obuhvaća sljedeće razrede:

    prodavači – 1. C, 1. D, 1. EDON, 2. A, 2. B, 3. C, 3. D, 3. E

    komercijalisti – 1. AK, 1. BK, 1. CK, 3. AK, 3. BK


** DRUGA smjena obuhvaća sljedeće razrede:

    prodavači – 1. A, 1. B, 2. CDON, 2. D, 2. E, 2. F, 3. A, 3. B, 3. FDON

    komercijalisti – 2. AK, 2. BK, 4. AK i 4. BK