Djelatnici

Ravnatelj: prof. DARKO GRGURIĆ

pedagog
BELINDA BOČINA

psiholog
VANDA MACEKOVIĆ

knjižnica
ANĐELKA RAVLIĆ
KRISTIAN SANTO

prof. hrvatskog jezika
MARIJA MATIJEVIĆ
ZORA MAREŠIĆ
TOMISLAVA MARINKOVIĆ
JOSIPA MIOČ
KRISTIAN SANTO

prof. engleskog jezika
DANIJELA SEKIĆ
VESNA KUČERA – TERZIĆ
SANDRA MANESTAR
IVANA GLOBAN (IVANA ANTOŠ)
GABRIJELA ČORKOVIĆ

prof. njemačkog jezika
IVANA GLOBAN (VEDRANA MOSLAVAC)
VESNA ŠIŠIĆ
JASMINA POSAVEC TUŠEK

prof. matematike
SANJA KESEDŽIĆ
MIRJANA LAZIĆ

IVANA GUT
HELENA STOPIĆ
IVANA GAŠPAR

prof. informatike
IVANA GUT
MARINA ŠENETA

prof. geografije
IVICA TONKOVIĆ

prof. povijesti
GORANA VIDOVIĆ

prof. politike i gospodarstva
IVO ŠKRMETA

prof. psihologije i etike
MARIJA JURIĆ

prof. vjeronauka
IVA DEKOVIĆ
JOSIP RUKELJ

prof. tjelesne i zdravstvene kulture
VINKA MARTINEC
VIDA MARTINKO
NIKŠA MARINKOVIĆ

prof. strukovnih predmeta
STJEPAN BRZAK
GORDANA DRMIĆ
MARIJA JANDRIJEVIĆ – PUNTAR
DUBRAVKA LIEBL, prof. savjetnik
KATICA NAKIĆ
MIRJANA PAVIČIĆ, prof. mentor
MIRJANA PAPUGA
TOMISLAV JANČEC
MARIJA RADOŠ
MARIO ADŽAMIĆ (PATRICIA UROIĆ)
MONIKA NEVISTIĆ
MIRJANA RUBČIĆ-FABRIS, prof. mentor
TANJA ŠILOVIĆ
BRANKA UGLEŠIĆ
BOŽICA UROIĆ, prof. savjetnik
NELA VUJEVIĆ
IVANKA SPAJIĆ JUG
MARINA ŠENETA, prof. mentor
ŽELJKA ILIJAŠEVIĆ
KRISTINA VILČEK
ANA ŠPOLJARIĆ, prof. mentor
MARINA PLEŠA (DEAN MASLOVARA)

Voditelj obrazovanja odraslih
MARINA ŠENETA

Tajnica
GORDANA KOVAČ

Učenički referent
GORDANA MIKULČIĆ

Računovodstvo
MANUELA RAŠIĆ
VIŠNJA MEŽNARIĆ

Domar
DAVOR ANDROLIĆ

Porta
JOSIPA JURANOVIĆ
MIRJANA RAŠIĆ

Spremačice
JOSIPA JURANOVIĆ
ANKICA ČAKARIĆ
RUŽA RAVLIĆ
ANĐA ZUBAK
MIRJANA RAŠIĆ