Upisi šk. god. 2021./2022.

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE – za šk. god. 2021./2022.


Upisi u 1. razred srednje škole školske godine 2021./2022.

12.7. 2021. od 8 do 15 sati

13.7. 2021. od 8 do 12 sati

Predaja upisne dokumentacije moguća je i elektroničkim putem 12.7.2021., isključivo na E-mail gordana.mikulcic@skole.hr

ZA UPIS U ŠKOLU UČENICI TREBAJU DOSTAVITI SLJEDEĆE ORIGINAL DOKUMENTE:

  • POTPISANA E-UPISNICA, Upisnica se printa s učeničkog profila iz baze NISpuSŠ-a.

  • POTPISANA PRIVOLA RODITELJA  (u pdf formatu)

  • POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA (ne obiteljskog, ne medicine rada)

      o nepostojanju kotraindikacija za zanimanje prodavač ili komercijalist

  • SVJEDODŽBA 8. razreda – original

  • DOMOVNICU – može kopija

  • RODNI LIST – može kopija

UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU NE TREBAJU IMATI POTVRDU ŠKOLSKOG LIJEČNIKA, ALI U ŠKOLU TREBAJU DOSTAVITI:

  • RJEŠENJE UREDA O PRIMJERENOM PROGRAMU BRAZOVANJA

  • STRUČNO MIŠLJENJE SLUŽBE ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  • TIMSKU OBRADU TEMELJEM KOJE JE IZDANO RJEŠENJE (potrebno za stručnu službu škole)

Upisnica se može dostaviti u srednju školu, kao i ostali dokumenti važni za upis osobno ili elektroničkim putem (skenirano ili slikano).

Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se mora izjasniti o izbornim predmetima te o odabiru stranih jezika.

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla po potrebi kontaktirati.

Napomena:
Originalnu dokumentaciju (upisnice i dokumente koji su uvjet za upis, a predani su elektroničkim putem), učenik ili roditelj/skrbnik je obvezan donijeti razredniku prvi dan škole.

U PRILOGU:

Natječaj za upis u prvi razred školske godine 2021./2022.


Komercijalist – Nastavni plan i program

Prodavač – Nastavni plan i program

Prodavač DON – Nastavni plan i program


Upisnica za 2. i 3. razred prodavača i 2., 3. i 4. razred komercijalista