Upisi

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE – natječaj za šk. god. 2019./2020.

Upisi u 1. razred srednje škole školske godine 2019./2020.

15.7. 2019. od 12-16- sati,

16.7. 2019. od 8-16 sati i

17.7. 2019. od 8-16 sati

ZA UPIS U ŠKOLU UČENICI TREBAJU DOSTAVITI SLJEDEĆE ORIGINAL DOKUMENTE:

  • POTPISANA E-UPISNICA
  • POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA O NEPOSTOJANJU KOTRAINDIKACIJA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ ILI KOMERCIJALIST
  • SVJEDODŽBE OD 7 I 8 RAZREDA
  • DOMOVNICU – može kopija
  • RODNI LIST – može kopija
  • UPLATNICA OD 150,00 KUNA
  • DOKUMENTE KOJIMA SE OSTVARUJU DODATNI BODOVI ZA UPIS

UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU NE TREBAJU IMATI POTVRDU ŠKOLSKOG LIJEČNIKA ALI U ŠKOLU TREBAJU DOSTAVITI

  • RJEŠENJE UREDA O PRIMJERENOM PROGRAMU BRAZOVANJA
  • STRUČNO MIŠLJENJE SLUŽBE ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
  • DOKUMENTACIJU IZ KOJE SU VIDLJIVE TEŠKOĆE UČENIKA, A U SVRHU PRIMJERENIH PROGRAMA OBRAZOVANJA (ZA STRUČNU SLUŽBU ŠKOLE)

SVI RODITELJI MORAJU POTPISATI PRIVOLU / SUGLASNOST ZA MALOLJETNOG UČENIKA
NASTAVNI PLAN  OBRAZOVNOG  PROGRAMA  ZA  ZANIMANJE
KOMERCIJALIST I  ZANIMANJE PRODAVAČ


Upisnica za 2. i 3. razred prodavača i 2., 3. i 4. razred komercijalista

 


 


KRITERIJI ZA PRIJELAZ UČENIKA:

 IZ ČETVEROGODIŠNJIH PROGRAMA  U PROGRAM KOMERCIJALIST
NAKON ZAVRŠENE PRVE GODINE OBRAZOVANJA

IZ DRUGIH  TROGODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA U OBRAZOVNI
PROGRAM PRODAVAČ
NAKON ZAVRŠENOG PRVOG RAZREDA

IZ OBRAZOVNOG PROGRAMA PRODAVAČ U OBRAZOVNI PROGRAM KOMERCIJALIST NAKON ZAVRŠENOG PRVOG RAZREDA

IZ DRUGIH TROGODIŠNJIH  STRUKOVNIH ŠKOLA U PROGRAM
KOMERCIJALIST
ZAVRŠENE PRVE GODINE OBRAZOVANJA