Upisi šk. god. 2020./2021.

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE – za šk. god. 2020./2021.


Upisi u 1. razred srednje škole školske godine 2020./2021.

27.7. 2020. od 8-16- sati i

28.7. 2020. od 8-12 sati

Predaja upisne dokumentacije moguća je i elektronskim putem 27.7.2020. isključivo na mail gordana.mikulcic@skole.hr

ZA UPIS U ŠKOLU UČENICI TREBAJU DOSTAVITI SLJEDEĆE ORIGINAL DOKUMENTE:

  • POTPISANA E-UPISNICA

  • POTPISANA PRIVOLA RODITELJA  (u pdf formatu)

  • POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA O NEPOSTOJANJU KOTRAINDIKACIJA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ ILI KOMERCIJALIST

  • SVJEDODŽBE OD 7. I 8. RAZREDA

  • DOMOVNICU – može kopija

  • RODNI LIST – može kopija

  • DOKUMENTE KOJIMA SE OSTVARUJU DODATNI BODOVI ZA UPIS

 

UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU NE TREBAJU IMATI POTVRDU ŠKOLSKOG LIJEČNIKA ALI U ŠKOLU TREBAJU DOSTAVITI

  • RJEŠENJE UREDA O PRIMJERENOM PROGRAMU OBRAZOVANJA

  • STRUČNO MIŠLJENJE SLUŽBE ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  • DOKUMENTACIJU IZ KOJE SU VIDLJIVE TEŠKOĆE UČENIKA, A U SVRHU PRIMJERENIH PROGRAMA OBRAZOVANJA (ZA STRUČNU SLUŽBU ŠKOLE)


Upute za srednje škole o provođenju upisnoga postupka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je ravnateljima srednjih škola upute o provođenju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. U uputama je opisano provođenje upisnog postupka, a u skladu s odredbama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. (Narodne novine, broj 62/2020.). Navedene upute dostupne su ovdje.

Novost od ove godine je mogućnost dostave upisnica u srednju školu, kao i ostalih dokumenata važnih za upis osobno ili elektroničkim putem (skenirano ili slikano).

Obveza je srednje škola na svim vidljivim i dostupnim mjestima obavijestiti učenike i roditelje/skrbnike o e-adresama škole na koje mogu slati upisnice i dokumentacija, a iste treba objaviti i u tekstu natječaja. Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti o izbornim predmetima te odabiru stranih jezika

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.


Obrazac za natječaj šk. god. 2020./2021.

Obrazac za natjecaj_2020_2021

NASTAVNI PLAN  OBRAZOVNOG  PROGRAMA  ZA  ZANIMANJE
KOMERCIJALIST I  ZANIMANJE PRODAVAČ


Upisnica za 2. i 3. razred prodavača i 2., 3. i 4. razred komercijalista

 


 


KRITERIJI ZA PRIJELAZ UČENIKA:

 IZ ČETVEROGODIŠNJIH PROGRAMA  U PROGRAM KOMERCIJALIST
NAKON ZAVRŠENE PRVE GODINE OBRAZOVANJA

IZ DRUGIH  TROGODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA U OBRAZOVNI
PROGRAM PRODAVAČ
NAKON ZAVRŠENOG PRVOG RAZREDA

IZ OBRAZOVNOG PROGRAMA PRODAVAČ U OBRAZOVNI PROGRAM KOMERCIJALIST NAKON ZAVRŠENOG PRVOG RAZREDA

IZ DRUGIH TROGODIŠNJIH  STRUKOVNIH ŠKOLA U PROGRAM
KOMERCIJALIST
ZAVRŠENE PRVE GODINE OBRAZOVANJA