Upisi

travanj, 2018.

NASTAVNI PLAN  OBRAZOVNOG  PROGRAMA  ZA  ZANIMANJE
KOMERCIJALIST I  ZANIMANJE PRODAVAČ


Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole – šk. god. 2018./2019.


Upisi su

od 13.7. 2018. od 12-16- sati,

      16.7.2018. od 8-16 i

       17.7.2018. od 8-12 sati

Za upis u školu učenici trebaju dostaviti sljedeće originalne dokumente:

  1. POTPISANA E-UPISNICA – (ispis s web stranice e-upisa, potpisana od učenika i roditelja)
  2. POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA O
    NEPOSTOJANJU KOTRAINDIKACIJA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ ILI KOMERCIJALIST
  3. DOKUMENTACIJA TEMELJEM KOJE SU OSTVARENI DODATNI BODOVI ZA UPIS
  4. SVJEDODŽBE OD 7 I 8 RAZREDA
  5. DOMOVNICU (ne mora biti original)
  6. RODNI LIST (ne mora biti original)
  7. UPLATNICA OD 100,00 KUNA

Uplatnica


Upisnica za 2. i 3. razred prodavača i 2., 3. i 4. razred komercijalista

 


 


KRITERIJI ZA PRIJELAZ UČENIKA:

 IZ ČETVEROGODIŠNJIH PROGRAMA  U PROGRAM KOMERCIJALIST
NAKON ZAVRŠENE PRVE GODINE OBRAZOVANJA

IZ DRUGIH  TROGODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA U OBRAZOVNI
PROGRAM PRODAVAČ
NAKON ZAVRŠENOG PRVOG RAZREDA

IZ OBRAZOVNOG PROGRAMA PRODAVAČ U OBRAZOVNI PROGRAM KOMERCIJALIST NAKON ZAVRŠENOG PRVOG RAZREDA

IZ DRUGIH TROGODIŠNJIH  STRUKOVNIH ŠKOLA U PROGRAM
KOMERCIJALIST
ZAVRŠENE PRVE GODINE OBRAZOVANJA