Pristup informacijama

Pristup informacijama


Kontakt podaci Službenice za informiranje

Danijela Šujster Premužić, dipl. iur.

Trgovačka škola

Trg J. F. Kennedyja 4

10000 Zagreb

Telefon: 01/ 23 22 944

E-mail: tajnistvo@trgovacka-skola.hr


Godišnje izvješće – 2020.

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1

Odluka o imenovanju službenika za informiranje – Danijela Šujster Premužić