Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka


Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka

Marko Šeparović, mag. iur.

Trgovačka škola

Trg J. F. Kennedyja 4

10000 Zagreb

Telefon: 01/ 23 22 944

E-mail: tajnistvo@trgovacka-skola.hr


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama – 2022. godina

Odluka o imenovanju službenika za za zaštitu osobnih podataka – Marko Šeparović


Odluka o imenovanju službenika za za zaštitu osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka – Politika privatnosti