Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka


Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka

Danijela Šujster Premužić, dipl. iur.

Trgovačka škola

Trg J. F. Kennedyja 4

10000 Zagreb

Telefon: 01/ 23 22 944

E-mail: tajnistvo@trgovacka-skola.hr


Odluka o imenovanju službenika za za zaštitu osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka – Politika privatnosti