Javna i jednostavna nabava

Javna i jednostavna nabava


Dana 23. svibnja 2012. godine pod
KLASOM: 602-03/12-21/010; UR.BROJ: 251-107-01-12-0017
sklopljen je Okvirni sporazum STP-OS-12/2012 između Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o.,
Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb i
Trgovačke škole u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja br. 4, 10 000 Zagreb.


2021./2022. 


Odluka o odabiru ponuditelja – Uredski materijal

Poziv za dostavu ponude – Uredski materijal

Ponudbeni list – Prilog 1.

Troškovnik – Prilog 2. – Uredski materijal


Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Uredski materijal


Odluka o odabiru ponuditelja – Uredski materijal


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (6.10.2023.)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


Ponudbeni list – Prilog 1.

Poziv za dostavu ponuda – Uredski materijal

Troškovnik – Prilog 2. – Uredski materijal


Odluka o odabiru ponuditelja – Sredstva za čišćenje

Odluka o odabiru ponuditelja – Toaletni papir i papirnati ručnici

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Uredski materijal


Poziv za dostavu ponude – Sredstva za čišćenje

Poziv za dostavu ponude – Toaletni papir, papirnati ručnici

Poziv za dostavu ponude – Uredski materijal


2020./2021. 


Z A P I S N I K – POVJERENSTVA TRGOVAČKE ŠKOLE, od  18.12.2020.


TRGOVAČKA ŠKOLA

Trg J. F. Kennedya br. 4

KLASA: 602-03/20-17/01

UR.BROJ: 251-107-01-20-16

Zagreb, 26. studenog 2020. godine

 Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave, jednoglasno je donijelo

o d l u k u

 o provođenju prostupka jednostavne nabave putem web stranice Trgovačke škole, za sredstva za čišćenje, sredstva za ličenje, uredski materijal i pribor, tonere te servis i održavanje računalne opreme.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na web stranici dana 7. prosinca 2020. godine.

Rok za dostavu ponuda počinje teći sljedećeg dana od dana objave na web stranici škole.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana.

Molimo vas da ponudu na priloženom obrascu dostavite na adresu: Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb.

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom  NE OTVARAJ – PONUDA TE NAVESTI PREDMET NABAVE.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, sa svim troškovima i popustima, bez poreza na dodanu vrijednost. Cijena ponude izražava se u kunama.

Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda u okviru planiranih sredstava za nabavu.

Ponuda se smatra početnim okvirom za donošenje odluke, te ukoliko imate dodatnih uvjeta za pregovaranje koji nisu navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, molimo vas da ih navedete u rubrici «Dodatne napomene».

Javno otvaranje ponuda održat će se 17. prosinca 2020. godine s početkom u 10:00 sati, soba br. 18.
Zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

SVI OBRASCI

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA LIČENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – TONERI

PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME


2019./2020. 


Odluku-o-pocetku-postupka-jednostavne-nabave


Poziv za dostavu ponuda

ODLUKU o početku postupka jednostavne nabave

Z A P I S N I K  –  POVJERENSTVA TRGOVAČKE ŠKOLE – 20. prosinca 2019. godine


TRGOVAČKA ŠKOLA

Trg J. F. Kennedyja br. 4

KLASA: 602-03/19-17/002

URBROJ: 251-107-01-19-0038

Zagreb, 5. prosinca 2019. godine

 

Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave, jednoglasno je donijelo

o d l u k u

 o provođenju prostupka jednostavne nabave putem mrežne stranice Trgovačke škole, za sredstva za čišćenje, sredstva za ličenje, uredski materijal i pribor, tonere te servis i održavanje računalne opreme.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Trgovačke škole u Zagrebu dana 6. prosinca 2019. godine.

Rok za dostavu ponuda počinje teći sljedećeg dana od dana objave na mrežnoj stranici škole.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana.

Molimo vas da ponudu na priloženom obrascu dostavite na adresu: Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb.

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom  NE OTVARAJ – PONUDA TE NAVESTI PREDMET NABAVE.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, sa svim troškovima i popustima, bez poreza na dodanu vrijednost. Cijena ponude izražava se u kunama.

Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda u okviru planiranih sredstava za nabavu.

Ponuda se smatra početnim okvirom za donošenje odluke, te ukoliko imate dodatnih uvjeta za pregovaranje koji nisu navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, molimo vas da ih navedete u rubrici «Dodatne napomene».

Javno otvaranje ponuda održat će se 20. prosinca 2019. godine s početkom u 10:00 sati, soba br. 18. Zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA LIČENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – TONERI

PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME

PONUDE SE PRIKUPLJAJU ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2020. DO 31.12.2020.

PLANIRANI IZNOS ZA SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME ZA RAZDOBLJE OD
1.1.2020. DO 31.12.2020. GODINE IZNOSI 12.000,00 KUNA BEZ PDV-a (1.000,00 HRK mjesečno bez PDV-a)


2018./2019. 


EVIDENCIJA SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA


prosinac, 2018.

Povjerenstvo Trgovačke škole za pripremu i provedbu postupka izbora najpovoljnije ponude za nabavu sredstava za čišćenje, uredskog materijala i pribora, sredstava za ličenje, tonera, staklarskih usluga, te servis i održavanje računalne opreme u ponedjeljak 17. prosinca 2018. godine, s početkom u 10:00 sati održalo je javno otvaranje pristiglih ponuda za provođenje postupka jednostavne nabave.

Zapisnik Povjerenstva nalazi se na linku: … više …

S izabranim ponuditeljima sklopit će se ugovori za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.


TRGOVAČKA ŠKOLA
Trg J. F. Kennedya br. 4
KLASA: 602-03/18-17/002
URBROJ: 251-107-01-18-0063

Zagreb, 30. studenog 2018. godine

Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave, jednoglasno je donijelo

o d l u k u

 o provođenju prostupka jednostavne nabave putem web stranice Trgovačke škole, za sredstva za čišćenje, sredstva za ličenje, uredski materijal i pribor, staklarske usluge, tonere te servis i održavanje računalne opreme.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na web stranici dana 3. prosinca 2018. godine.

Rok za dostavu ponuda počinje teći sljedećeg dana od dana objave na web stranici škole.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana.

Molimo vas da ponudu na priloženom obrascu dostavite na adresu: Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb.

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom  NE OTVARAJ – PONUDA TE NAVESTI PREDMET NABAVE.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, sa svim troškovima i popustima, bez poreza na dodanu vrijednost. Cijena ponude izražava se u kunama.

Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda u okviru planiranih sredstava za nabavu.

Ponuda se smatra početnim okvirom za donošenje odluke, te ukoliko imate dodatnih uvjeta za pregovaranje koji nisu navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, molimo vas da ih navedete u rubrici «Dodatne napomene».

Javno otvaranje ponuda održat će se 17. prosinca 2018. godine s početkom u 10:00 sati, soba br. 18. Zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA LIČENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – STAKLARSKE USLUGE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – TONERI

PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME

PONUDE SE PRIKUPLJAJU ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO 31.12.2019.

PLANIRANI IZNOS ZA SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO 31.12.2018. GODINE IZNOSI 12.000,00 KUNA BEZ PDV-a (1.000,00 HRK mjesečno bez PDV-a).


svibanj, 2018.

Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave, jednoglasno je donijelo

o d l u k u

o provođenju postupka jednostavne nabave putem web stranice Trgovačke škole, za uređenje učionice br. 38 …


veljača, 2018.

Z A P I S N I K – POVJERENSTVA TRGOVAČKE ŠKOLE,
Trg J. F. Kennedyja br. 4, 10 000 Zagreb, MB: 1465414
ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU: SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE, UREDSKOG MATERIJALA I PRIBORA, SREDSTAVA ZA LIČENJE, TONERA, STAKLARSKIH USLUGA, TE SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME


PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU


Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave, jednoglasno je donijelo o d l u k u … više …

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA LIČENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – STAKLARSKE USLUGE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – TONERI

PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME


lipanj, 2017.

Poziv za dostavu ponuda – za nabavu računala


Z A P I S N I K – JEDNOSTAVNA NABAVA (23. veljače 2017.)


TRGOVAČKA ŠKOLA
TRG J. F. KENNEDYJA br. 4
10 000 ZAGREB
KLASA: 602-03/17-17/003
UR. BROJ: 251-107-01-17-0026
U Zagrebu, dana 10. veljače 2017.

 

Na temelju članka 54. Statuta škole,
Ravnatelj dana 10. veljače 2017. godine donosi sljedeću

O D L U K U
 O OSNIVANJU POVJERENSTVA  ZA  IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA NABAVU SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE, SREDSTAVA ZA LIČENJE, UREDSKOG MATERIJALA I PRIBORA, TONERA, STAKLARSKIH USLUGA, TE SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME

Osniva se Povjerenstvo u sastavu :

  • DARKO GRGURIĆ, prof. – predsjednik povjerenstva
  • GORDANA KOVAČ, dipl. iur. – član povjerenstva
  • ANKICA KIŠ, računovodstveni djelatnik – član povjerenstva 

RAVNATELJ ŠKOLE:
Darko Grgurić,prof.

Dostaviti:
članovima povjerenstva


TRGOVAČKA ŠKOLA
Trg J. F. Kennedyja br. 4
KLASA: 602-03/17-17/003
URBROJ: 251-107-01-17-0011
Zagreb, 9. veljače 2017. god.

 

Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave, jednoglasno je donijelo

o d l u k u

O provođenju prostupka jednostavne nabave putem web stranice Trgovačke škole, za sredstva za čišćenje, sredstva za ličenje, uredski materijal i pribor, staklarske usluge, tonere te servis i održavanje računalne opreme.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na web stranici dana 9. veljače 2017. godine. Rok za dostavu ponuda počinje teći sljedećeg dana od dana objave na web stranici škole. Rok za dostavu ponuda je 8 dana.

Molimo vas da ponudu na priloženom obrascu dostavite na adresu: Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedy-a br. 4, Zagreb.

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom   NE OTVARAJ – PONUDA TE NAVESTI PREDMET NABAVE.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, sa svim troškovima i popustima, bez poreza na dodanu vrijednost. Cijena ponude izražava se u kunama.

Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda u okviru planiranih sredstava za nabavu.

Ponuda se smatra početnim okvirom za donošenje odluke, te ukoliko imate dodatnih uvjeta za pregovaranje koji nisu navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, molimo vas da ih navedete u rubrici «Dodatne napomene».

 

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA LIČENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – STAKLARSKE USLUGE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – TONERI

PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME

Cijelii dokument JEDNOSTAVNE NABAVE.