Računovodstveno-financijsko poslovanje

Računovodstveno-financijsko poslovanje


svibanj, 2024.

Javna objava informacija o trošenju sredstava 1.5- 31.5.2024. Trgovačka škola Zagreb


travanj, 2024.

Javna objava informacija o trošenju sredstava 1.4- 30.4.2024. Trgovačka škola Zagreb


ožujak, 2024.

Javna objava informacija o trošenju sredstava 1.3- 31.3.2024. Trgovačka škola Zagreb

Javna objava informacija o trošenju sredstava 1.2- 29.2.2024. Trgovačka škola Zagreb


siječanj, 2024.

Javna objava informacija o trošenju sredstava 1.1- 31.1.2024. Trgovačka škola Zagreb

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1-31.12.2023. – Trgovačka škola Zagreb

Financijski izvještaji 31.12.2023. – Trgovačka škola Zagreb


prosinac, 2023.

Financijski plan 2024. – 2026. – Trgovačka škola Zagreb


studeni, 2023.

Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.-30.6.2023. – Trgovačka škola Zagreb

Financijski izvještaj 30.6.2023. – Trgovačka škola Zagreb

Rebalans Financijskog plana 2023 – Trgovačka škola Zagreb

Referentna stranica


siječanj, 2023.

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1-31.12.2022. – Trgovačka škola Zagreb

Financijski izvještaj 31.12.2022. – Trgovačka škola Zagreb

Referentna stranica


prosinac, 2022.

Plan nabave 2023.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA – 2022.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za srednje škole i učeničke domove – Trgovačka škola

Financijski plan Trgovačke škole Zagreb 2023.-2025.


veljača, 2022.

Financijski izvještaj za 2021.
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2021. 
Referentna stranica


prosinac, 2021.

Financijski plan 2022.-2024. – opći dio

Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za srednje škole i učeničke domove – Trgovačka škola

Plan nabave 2022.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021,


srpanj, 2021.

SKRAĆENA TABELA PR RAS – polugodište 2021.

Bilješke uz polugodišnji 2021.

Proračun – polugodišnji 2021.


veljača, 2021.

Bilješke uz godišnji PR-RAS – 2020

IZVJEŠĆE O INVENTURI –  2020. 

SKRAĆENA TABELA PR RAS

USPOREDBA PLAN I OSTVARENO – 2020.

Proračun


veljača, 2020.

IZVJEŠĆE O INVENTURI 2019.

Bilješke uz završni FI 2019.

SKRAĆENA TABELA PR RAS

USPOREDBA PLAN I OSTVARENO 2019.

ZAVRŠNI FI 2019.


studeni, 2019.

Usporedba plana za 2018. g. i ostvarenog   01.01.2018.-31.12.2018.


siječanj, 2019.

FIN PLAN 2019-2021

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2018.

Bilješke uz završni račun za 2018. godinu

SKRAĆENA TABELA PR RAS

Proračun

IZVJEŠĆE O INVENTURI 2018.


srpanj, 2018.

Polugodišnji financijski izvještaji 2018.

SVI DOKUMENTI


veljača, 2018.

Bilješke uz završni račun za 2017. godinu
Izvješće o inventuri 2017.
ZAVRŠNI 2017. – skraćena tabela
ZAVRŠNI FI 2017.

SVI DOKUMENTI


FINANCIJSKI PLAN 2016.-2018.

Prilog 1. I 2. PLAN PRIHODA UKUPNI 2016-2018
Prilog 3. PLAN 2016-2018 NA TREĆOJ RAZINI
Prilog 4. PLAN 2016-2018 na četvrtoj razini
Prilog 5. PLAN NABAVE ZA 2016 SA PDV-OM
Prilog 6. PLAN NABAVE ZA 2016 BEZ PDV-A
Prilog 7. KRATKA TABELA PLANA NABAVE 2016
Prilog 8. OBRAZLOŽENJE PLANA 2016.

SVI DOKUMENTI


Prilog 1. I 2. PLAN PRIHODA UKUPNI 2018-2020
Prilog 3. PLAN 2018-2020 NA TREĆOJ RAZINI
Prilog 4. PLAN 2018-2020 na četvrtoj razini
Prilog 5. PLAN NABAVE ZA 2018 SA PDV-OM
Prilog 6. PLAN NABAVE ZA 2018 BEZ PDV-a
Prilog 7. KRATKA TABELA PLANA NABAVE 2018

SVI DOKUMENTI


PLANOVI PRIHODA, NABAVE, OBRAZLOŽENJE I DR.
(2016. , 2017. i 2017.-2019.)


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM POPISU
Knjižni fond (izvješće)
Popis sitnog inventara 31.12.2016.
Rashod dugotrajne imovine
Stanje osnovnih sredstava nakon amortizacije
USPOREDBA PLAN I OSTVARENO za 2016.
ZAVRŠNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2016.

SVI DOKUMENTI


IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017.