ERASMUS+ PROGRAM U TRGOVAČKOJ ŠKOLI U ŠK. GOD. 2022./2023.

ERASMUS+ PROGRAM U TRGOVAČKOJ ŠKOLI U ŠK. GOD. 2022./2023. U ovoj godini smo provodili dva KA2…

2022. godina u Erasmus+projektu “Regional Education in Common European Culture & Education”

U 2022. godini Erasmus+ tim je proveo većinu aktivnosti projekta „Regional Education in Common European Culture…