2022. godina u Erasmus+projektu “Regional Education in Common European Culture & Education”

U 2022. godini Erasmus+ tim je proveo većinu aktivnosti projekta „Regional Education in Common European Culture & Education“ (KA229 2020-1-PL01-KA229-081982) nakon što su nam to dopustile blaže epidemiološke mjere.

Tako smo ostvarili sljedeće mobilnosti:

C2) 14. 3. – 18. 3. 2022.: susret za učenike u Aliaği u Turskoj

Škola Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi je bila domaćin drugog susreta učenika, a tema susreta je bila „Rituali pri rođenju, vjenčanju i sprovodu“ te su učenici predstavili pripremljene prezentacije i sudjelovali u sajmu partnerskih škola (Living Library). Više o susretu možete pročitati ovdje.

C3) 9. 5.  – 13. 5. 2022.: susret za učenike u Bordeauxu u Francuskoj

Škola Lycee Toulouse Lautrec je bila domaćin trećeg susreta učenika, a tema susreta je bila „Tradicionalne narodne nošnje“ te su učenici predstavili pripremljene prezentacije uz demonstraciju načina nošenja dijela narodnih nošnji koje smo ponijeli na susret (marame, tkanica, pregača, dukati, nakit). Kako je škola domaćin tekstilna škola, u školi je održana modna revija te smo sudjelovali u radionici šivanja, a na kraju tjedna smo osmislili nošnju našeg projekta koristeći predmete koje su donijeli svi partneri. Više o susretu možete pročitati ovdje.

C4) 10. 10.  – 14. 10. 2022.: susret za učenike u Buzăuu u Rumunjskoj

Škola Liceul Tehnic Buzau je bila domaćin četvrtog susreta učenika, a tema susreta je bila „Tradicionalni plesovi i glazba“ te su učenici predstavili pripremljene prezentacije, sudjelovali u plesnoj radionici i predstavi partnerskih škola, dok su nastavnici imali priliku prisustvovati na više diseminacijskih događaja u organizaciji ove iskusne škole. Više o susretu možete pročitati ovdje.

C5) 21. 11.  – 25. 11. 2022.: susret za učenike u Cubi u Portugalu

Škola Escola Profissional de Cuba je bila domaćin petog i posljednjeg susreta učenika, a tema susreta je bila „Stara zanimanja i zaboravljeni predmeti“. Učenici su predstavili pripremljene prezentacije, sudjelovali su u radionicama izrade starih gitara i pletenja, a nastavnici su imali priliku prisustvovati na više diseminacijskih događaja u organizaciji ove iskusne škole. Više o susretu možete pročitati ovdje.

Projekt službeno traje do 28. 2. 2023., a dotad će partneri sudjelovati u pisanju izvješća, dodatnim diesminacijskim i evaluacijskim aktivnostima te u dovršavanju službene internetske stranice projekta.