Administrativne obavijesti

SVJEDODŽBE I PRIJAVNICA

Uputa za ovjeru svjedodžbi duplikata – prijepisa

Molba za izdavanje duplikata – prijepisa svjedodžbi

Prijavnica završnog rada


FINANCIJE

Prilog 1. I 2. PLAN PRIHODA UKUPNI 2018-2020
Prilog 3. PLAN 2018-2020 NA TREĆOJ RAZINI
Prilog 4. PLAN 2018-2020 na četvrtoj razini
Prilog 5. PLAN NABAVE ZA 2018 SA PDV-OM
Prilog 6. PLAN NABAVE ZA 2018 BEZ PDV-a
Prilog 7. KRATKA TABELA PLANA NABAVE 2018

SVI DOKUMENTI


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM POPISU
Knjižni fond (izvješće)
Popis sitnog inventara 31.12.2016.
Rashod dugotrajne imovine
Stanje osnovnih sredstava nakon amortizacije
USPOREDBA PLAN I OSTVARENO za 2016.
ZAVRŠNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2016.

PLANOVI PRIHODA, NABAVE, OBRAZLOŽENJE I DR.
(2016. , 2017. i 2017.-2019.)


FINANCIJSKI PLAN 2015.G.-2017.G. i dr.


ARHIVA – SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA:

Arhiva – Administrativne obavijesti (šk. godi. 2016./2017.)


SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

prosinac, 2017.

Zapisnik sa 19. sjednice – 2017.

***************************************************************

Poziv 19. sjednicu – 2017.


Zapisnik s 18. sjednice – 2017.

***************************************************************

Poziv na 18. sjednicu – 2017. 


Zapisnik sa 17. sjednice Školskog odbora – 2017.

***************************************************************

Poziv na 17. sjednicu Školskog odbora – 2017.