Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda

TRGOVAČKA ŠKOLA

Trg J. F. Kennedyja br. 4

KLASA: 602-03/20-17/04

URBROJ: 251-107-01-20-8

Zagreb, 16. ožujka 2020. godine

PREDMET: Poziv za dostavu ponuda

Pozivamo Vas na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave tableta za učenike, sukladno odluci o početku postupka nabave za nabavu tableta za učenike, koju je ravnatelj Trgovačke škole Darko Grgurić, prof. donio dana 16. ožujka 2020. godine.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na adresu:

Trgovačka škola,

Trg J. F. Kennedy-a br. 4, Zagreb

 u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Trgovačke škole.

Rok za dostavu ponuda je od 16. do 24. ožujka 2020. godine do 24:00 sati.

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom   NE OTVARAJ – PONUDA ZA PREDMET NABAVE TABLETA ZA UČENIKE.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, sa svim troškovima i popustima, zajedno sa porezom na dodanu vrijednost. Cijena ponude izražava se u kunama, a okvirna cijena ponude može iznositi maksimalno 27.000,00 kuna (uključen PDV).

Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda u okviru planiranih sredstava za nabavu.

Ponuda se smatra početnim okvirom za donošenje odluke.

Otvaranje ponuda bit će 26. ožujka 2020. godine s početkom u 12:30 sati.

S poštovanjem,

R A V N A T E L J

Darko Grgurić, prof.

Prilog:

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Trgovačka škola u Zagrebu provodi postupak jednostavne nabave tablet za učenike

minimalno 18 tableta sljedećih tehničkih specifikacija:

  • veličina: minimalno 10’’

  • memorija: minimalno 3 GB

  • pohrana podataka: minimalno 32 GB

  • povezivost WiFi + LTE

  • jamstvo 24 mjeseca

PODACI KONTAKT OSOBA:

-za pitanja vezana uz specifikaciju predmeta nabave: Marina Šeneta, prof. marina.seneta@gmail.com

You May Also Like