ODLUKU o početku postupka jednostavne nabave

ODLUKU o početku postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 12/2016.) i članka 4. Pravilnika o provedbi postupka  jednostavne nabave, TRGOVAČKA ŠKOLA iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 4, OIB: 56064164023, zastupana po ravnatelju škole Darku Grguriću, prof., dana 16. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

o početku postupka jednostavne nabave

 1. Naručitelj: TRGOVAČKA ŠKOLA, TRG J. F. KENNEDYJA 4, ZAGREB, OIB: 56064164023 e- mail: ravnatelj@trgovacka-skola.hr, tel: 01 2335 402

 1. Odgovorna osoba: Darko Grgurić, prof. – ravnatelj škole .

 1. Predmet nabave: tableti za učenike

 1. Procijenjena vrijednost nabave: 27.000,00 kuna (sa PDV-om)

 1. Izvor – način na koji su osigurana financijska sredstva: Sredstva za provedbu postupka jednostavne nabave iz čl.3. ove odluke osiguralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svrhu nabave nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma.

 1. Zakonska osnova za provođenje postupka nabave: temeljem članka 15. Zakona o javno nabavi te članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

 1. Stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu postupka nabave:

 • Marina Šeneta, prof.

 • Manuela Rašić, voditeljica računovodstva

 • Gordana Kovač, tajnica škole

 1. Obveze povjerenstva: regulirane su člankom 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

KLASA: 602-03/20-17/04

URBROJ: 251-107-01-20-8

Zagreb, 16.03.2020.

Ravnatelj:

Darko Grgurić, prof.

You May Also Like