Projekt FINtelligent

Projekt FINtelligent


Učenici 1.Bk i 2.Bk tijekom školske godine 2021. /2022. sudjelovali su u projektu FINtelligent čija je svrha promicanje financijske pismenosti srednjoškolaca. Kroz tri različita predavanja učenicima su predstavljeni osnovni financijski pojmovi s kojima će se prije ili kasnije susresti. Prva tema pod nazivom Osnovni ekonomski pojmovi realizirana je kroz aktivno uključivanje učenika u istraživanje o izvorima financiranja, analizu zakona ponude i potražnje te zaključivanje o temeljnim razlikama privatnog i javnog sektora. Na drugom predavanju na temu Porezi i porezna politika Republike Hrvatske učenici su se upoznali s izvorima financiranja u državnom proračunu, osnovnim oblicima poreza i strukturom izračuna neto plaće. Bankarstvo i bankarski sustav bila je tema trećeg predavanja, a uključivala je zadaće i poslove središnje banke i poslovnih banaka, načine zaduživanja i izvore primanja pojedinca. Najzabavniji dio predavanja bio je Kahoot kviz pomoću  kojega su učenici provjeravali prethodno usvojene ekonomske pojmove i međusobno se natjecali.

Ana Špoljarić, prof.