OBAVIJEST UČENICIMA/MA I RODITELJIMA O POČETKU ŠKOLSKE GODINE 2023./2024.

OBAVIJEST UČENICIMA/MA I RODITELJIMA O POČETKU ŠKOLSKE GODINE 2023./2024.


Popis učenika/ca prvih razreda, kao i onih učenika/ca koju su novo raspoređeni u druge, treće i četvrte razrede, će u papirnatom obliku biti izložen u predvorju Škole u petak 1. rujna 2023. godine od 8:00 sati.

Svi učenici drugih, trećih i četvrtih razreda (uključujući i ponavljače u prvim razredima) su prvi nastavni dan (4. rujna 2023. godine) dužni obavezno donijeti popunjenu upisnicu (dostupna preko priložene poveznice) potpisanu od strane učenika i roditelja te je predati razredniku/ci.

Raspored odvijanja nastave za prvi nastavni dan – 4. rujna 2023. godine je u prilogu.

RASPORED ZA PRVI DAN NASTAVE 4. RUJAN 2023. GODINE

RAZRED

UČIONICA

SAT

RAZREDNIK/ZAMJENIK RAZREDNIKA

I A

39

8:00

GORANA VIDOVIĆ / IVANA ANTOŠ

I B

38

8:00

TOMISLAV JANČEC / IVANA GLOBAN

I C

37

8:00

ZRINKA KENĐELIĆ / VEDRANA MOSLAVAC

I D

36

8:00

IVA DEKOVIĆ / TANJA ŠILOVIĆ

I E DON

35

8:00

KRISTINA VILČEK / SANDRA MANESTAR

I A KOM

58

8:00

DANIJELA SEKIĆ / NELA VUJEVIĆ

I B KOM

57

8:00

IVANA GAŠPAR / GORANA VIDOVIĆ

I C KOM

56

8:00

IVICA TONKOVIĆ / JOSIPA MIOČ

 

 

 

II A

39

11:30

SANDRA MANESTAR / BOŽICA UROIĆ

II B

38

11:30

ŽELJKA ILIJAŠEVIĆ / IVANA GAŠPAR

II C DON

37

11:30

SNJEŽANA ČUTURA / TOMISLAV JANČEC

II D

36

11:30

NIKŠA MARINKOVIĆ / INES ZAVADLAV ĐULABIĆ

II E

35

11:30

MARIJA TOMČIĆ (ANDREA DUGANDŽIĆ) / TOMISLAVA MARINKOVIĆ

II F

54

11:30

INES ZAVADLAV ĐULABIĆ / MARIJA TOMČIĆ (ANDREA DUGANDŽIĆ)

II A KOM

58

11:30

IVANA GLOBAN / NIKŠA MARINKOIVĆ

II B KOM

57

11:30

ANA ŠPOLJARIĆ / MARINA ŠENETA

 

 

 

III A

39

14:45

MARIJA JURIĆ / MIRJANA PAPUGA

III B

38

14:45

DAVID PRIBOLŠAN / MIRJANA LAZIĆ

III C

37

14:45

JOSIPA MIOČ / IVANKA SPAJIĆ JUG

III D

36

14:45

MONIKA VUKŠIĆ / IVO ŠKRMETA

III E

35

14:45

MIRJANA RUBČIĆ FABRIS / IVA DEKOVIĆ

III F DON

54

14:45

MARINA PLEŠA (MARKO ŠPILJAK) / VESNA KUČERA TERZIČ

III A KOM

58

14:45

HELENA STOPIĆ / JASMINA POSAVEC TUŠEK

III B KOM

57

14:45

JASMINA POSAVEC TUŠEK / VIDA MARTINKO

 

 

 

IV A KOM

39

17:25

GABRIJELA ČORKOVIĆ / MIRJANA PAVIČIĆ

IV B KOM

38

17:25

JADRANKA VINČIĆ / JOSIP RUKELJ