Vremenik obrane završnog rada za učenike smjera prodavač i komercijalist -ljetni rok šk. god. 2023./2024.

Vremenik obrane završnog rada za učenike smjera prodavač
ljetni rok – šk. god. 2023./2024.


Prod-obrana-2024

Vremenik obrane završnog rada za učenike smjera komercijalist
ljetni rok – šk. god. 2023./2024.


Komer-obrana-2024