Škola i zajednica

Predmet Škola i zajednica predviđen je za učenike
2. i 3. razreda gimnazijskih i strukovnih srednjoškolskih programa.


Poučava se u opsegu od 70 sati godišnje.

Radi se, dakle, o predmetu na kojem učenici sami odaberu problem s kojim
se bave, nakon toga ga istražuju u svojoj zajednici, potom imaju
prilike djelovati, biti na mjestu gdje se problem odvija i na kraju
imaju prilike predložiti rješenje školama, ali i vlastima, kako bi se
problem riješio,

U predmetu Škola i zajednica učenici će:

• Usvojiti i razviti znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno  djelovanje u zajednici s ciljem osobne i društvene dobrobiti.

• Biti sposobni prepoznati pojave i probleme u svojoj zajednici i kritički promišljati njihove uzroke i posljedice.

• Primijeniti osnove znanstveno- istraživačkog pristupa s ciljem  osmišljavanja i razrade rješenja prepoznatih pojava i problema u  zajednici.

• Razviti spremnost za aktivno, odgovorno i  inovativno djelovanje s ciljem pozitivnih i održivih društvenih promjena u svojim zajednicama temeljeno na kulturi mira i nenasilja, poštivanju  demokratskih i ljudskih prava te razumijevanju političkih procesa i  procesa donošenja odluka.

• Razviti socijalne i komunikacijske  vještine, sposobnost empatije, solidarnosti i pripadnosti te uvažavanja i prihvaćanja različitosti potrebnih za odgovorno ponašanje prema sebi i  drugima u zajednici.


TEMATSKE CJELINE:

 • KULTURA I MEDIJI

 • FIZIČKA AKTIVNOST I SPORT

 • ZDRAVLJE

 • DEMOKRACIJA I CIVILNO DRUŠTVO

 • MIGRACIJE

 • URBANIZAM I STANOVANJE

 • DRUŠTVENA JEDNAKOST

 • GENERACIJE

 • EKONOMIJA

 • OKOLIŠ

 • OSOBNE SLOBODE I LJUDSKA PRAVA


UČENIK NA KRAJU PROCESA UČENJA I POUČAVANJA U PREDMETU ŠiZ:

 • RAZUMIJE SLOŽENOST POJAVA KOJE

 • UTJEČU NA DOBROBIT U ZAJEDNICI

 • SPOSOBAN JE ISTRAŽITI PROBLEM

 • VEZAN ZA POJAVE U ZAJEDNICI

 • IMA ISKUSTVO UČENJA NA MJESTIMA

 • GDJE SE PROBLEM VEZAN ZA POJAVU

 • U ZAJEDNICI ODVIJA ILI RJEŠAVA

 • SPOSOBAN JE OSMISLITI RAZLIČITE PRISTUPE

 • RJEŠAVANJU PROBLEMA, VEZANOG ZA POJAVU U

 • ZAJEDNICI, KOJI POZITIVNO UTJEČU NA DOBROBIT

 • ISKAZUJE SPREMNOST NA DJELOVANJE S CILJEM

 • POZITIVNIH I ODRŽIVIH PROMJENA U ZAJEDNICI

Mirjana Rubčić-Fabris, prof. mentor