PROGRAM KONFERENCIJE EUROPSKA GODINA MLADIH -ISKORISTI PRILIKU

PROGRAM KONFERENCIJE “EUROPSKA GODINA MLADIH – ISKORISTI PRILIKU”

10. listopada 2022.
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Program konferencije EUROPSKA GODINA MLADIH 2022. - ISKORISTI PRILIKU
Poziv na konferenciju EUROPSKA GODINA MLADIH 2022. - ISKORISTI PRILIKU