Povijesna grupa -Edukacijsko jutro Festivala tolerancije (08.02.2023.)

Povijesna grupa – Edukacijsko jutro Festivala tolerancije (08.02.2023.)Povijesna grupa i gosti uz vodstvo prof. Gorane Vidović sudjelovala je u Edukacijskom jutru Festivala tolerancije – svjedočanstvu preživjele holokausta u MZOS.