Natjecanja iz vjeronauka –vjeronaučne olimpijade (2021./2022.)

Natjecanja iz vjeronauka – vjeronaučne olimpijade (2021./2022.)


Laura Glavić – 2.ak
Sonja Lekaj – 4.ak
Franka Frančić – 4.bk
Magdalena Blažević – 4.ak
Anđela Berišić – 2.ak


Vjeron-natjeca-2022