Erasmus

ERASMUS+ PROJEKTI TRGOVAČKE ŠKOLE:

KA2 2018-2020 My Financial Future in my Hands


KA2 2017-2019 Inventors and Innovators: Our Heritage and Our Future


KA2 2015-2018 Our dreams about a common EU job market

Za upite, sugestije i ostalo se možete javiti koordinatorici projekata, Gabrijeli Čorković, na email adresu gabrijelacorkovic@yahoo.com