Z A P I S N I K: ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE RAČUNALNE OPREME

Z A P I S N I K

STRUČNOG POVJERENSTVA TRGOVAČKE ŠKOLE,

 Trg J. F. Kennedyja br. 4, 10 000 Zagreb, MB: 1465414

 ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE RAČUNALNE OPREME

  Trgovačka škola je 20. svibnja 2019. godine donijela odluku o početku postupka jednostavne nabave računalne opreme – 15 računala i 16 monitora procijenjene vrijednosti 32.400,00 kuna (bez PDV-a). Sredstva za provedbu postupka jednostavne nabave računalne opreme osiguralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svrhu nabave nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma.

 Rok za dostavu ponuda bio je od 21. do 29. svibnja 2019. godine do 24:00 sati dok se otvaranje ponuda održalo 4. lipnja 2019. godine s početkom u 13:10 sati u uredu ravnatelja.

PRISUTNI:

 • Marina Šeneta, prof. – predsjednica Povjerenstva

 • Gordana Kovač, dipl. iur – tajnica škole – član Povjerenstva

 • Manuela Rašić, mag.oec. – voditeljica računovodstva – član Povjerenstva

U prisutnosti Povjerenstva otvorene su pristigle ponude za nabavu računalne opreme:

 • INPRO d.o.o., Miroslava Krleže 28, Čakovec – 20.940,00 kuna (računala) i 8.960,00 kuna (monitori), UKUPNO: 29.900,00 kuna

 • INSTAR INFORMATIKA d.o.o., Heinzelova 15, Zagreb – 20.835,00 kuna (računala) i 8.160,00 kuna (monitori), UKUPNO: 28.995,00 kuna

 • SP sistemi d.o.o., Avenija Dubrovnik 46/III, Zagreb – 23.340,00 kuna (računala) i 8.464,00 kuna (monitori), UKUPNO: 31.804,00 kuna

 • ACQUISTIUM MAGNUM d.o.o., Prilaz Vladislava Brajkovića 4, Zagreb – 20.267,96 kuna (računala) i 7.999,41 kuna (monitori), UKUPNO: 28.267,37 kuna

 • Copy Electronic d.o.o., Savica I. 119, Zagreb – 22.485,00 kuna (računala) i 8.032,00 kuna (monitori), UKUPNO: 30.517,00 kuna

 • Avrion d.o.o., Nikole Pavića 28, Zagreb – 22.650,00 kuna (računala) i 8.160,00 kuna (monitori), UKUPNO: 30.810,00 kuna

 • INFODATA elektronika, usluge i trgovina, CMP Savica Šanci 111, Zagreb – 23.925,00 kuna (računala) i 8.240,00 kuna (monitori), UKUPNO: 32.165,00 kuna

 • HANGAR 18 d.o.o., Braće Wolf 5, Koprivnica – 21.585,00 kuna (računala) i 8.160,00 kuna (monitori), UKUPNO: 29.745,00 kuna

Povjerenstvo je jednoglasno donijelo

o d l u k u

kojom se za nabavu računalne opreme izabire:

 • ACQUISTIUM MAGNUM d.o.o., Prilaz Vladislava Brajkovića 4, Zagreb – 20.267,96 kuna (računala) i 7.999,41 kuna (monitori), UKUPNO: 28.267,37 kuna

 Ponuda tvrtke ACQUISTIUM MAGNUM d.o.o. izabrana je kao najprihvatljivija ponuda u okviru planiranih sredstava za nabavu.

ČLANOVI POVJERENSTVA:

Marina Šeneta, prof. – predsjednica Povjerenstva

Gordana Kovač, dipl. iur. –  član

Manuela Rašić, mag.oec., voditeljica računovodstva –  član

U Zagrebu, 4. lipnja 2019. godine

You May Also Like