Z A P I S N I K POVJERENSTVA TRGOVAČKE ŠKOLE (nabava za 2019.)

Povjerenstvo Trgovačke škole za pripremu i provedbu postupka izbora najpovoljnije ponude za nabavu sredstava za čišćenje, uredskog materijala i pribora, sredstava za ličenje, tonera, staklarskih usluga, te servis i održavanje računalne opreme u ponedjeljak 17. prosinca 2018. godine, s početkom u 10:00 sati održalo je javno otvaranje pristiglih ponuda za provođenje postupka jednostavne nabave.

Zapisnik Povjerenstva nalazi se na linku: … više …

S izabranim ponuditeljima sklopit će se ugovori za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

You May Also Like