Vremenik obrane završnog rada za učenike smjera prodavač -ljetni rok školske godine 2019./2020.

Vremenik obrane završnog rada za učenike smjera prodavač

ljetni rok školske godine 2019./2020.

Napomena: Mole se učenici, da prate epidemiološku situaciju i ukoliko se ista bude mijenjala,
promjene će biti objavljene na web stranici Trgovačke škole u Zagrebu.


datum:   01. srpnja 2020. godine (SRIJEDA)

učionica: 5

razred: 3.A

vrijeme

učenik

profesor

Šilović

Nakić

Liebl

Vilček

Uroić

Rubčić Fabris

Spajić

Jurić

Nevistić

12:00

Andabak Lorena

5

5

M5

11:00

Beriš Nikolina

5

5

M5

8:00

Britvec Marija

M5

5

5

16:00

Čarapović Josipa

5

M5

5

13:30

Jagunić Patrik

5

M5

5

8:30

Kajba Martina

M5

5

5

14:30

Krivić Luka

M5

5

5

9:00

Labar Leonardo

M5

5

5

12:30

Landripet Mia

5

5

M5

9:30

Martinec Nika

M5

5

5

11:30

Palić Josip

5

M5

5

10:00

Perić Ivona

M5

5

5

13:00

Petković Borna

5

5

M5

14:00

Petković Lorena

5

M5

5

15:00

Rubelj Anđela

M5

5

5

10:30

Zirdum Matea

M5

5

5

!!!!  Oznaka „M“ ispred broja učionice označava da je osoba mentor

 


 datum:   01. srpnja 2020. godine (SRIJEDA)

učionica: 6

razred: 3.B

vrijeme

učenik

profesor

Šilović

Nakić

Liebl

Uroić

Maslovara

Vilček

Jurić

Nevistić

8:15

Blazinić Rina

6

M6

6

14:15

Budor Viktoria

6

M6

6

8:45

Darojković Anita

M6

6

6

11:45

Grgić Jelena

M6

6

6

12:15

Jaković Josip

M6

6

6

9:15

Jurić Elena

M6

6

6

13:45

Kolić Josip

6

6

M6

10:15

Marki Antonija

6

M6

6

9:45

Matijević Sara

6

6

M6

10:45

Pomper Magdalena

6

6

M6

12:45

Radošević Paula

M6

6

6

13:15

Stanić Ivan

M6

6

6

!!!!  Oznaka „M“ ispred broja učionice označava da je osoba mentor

 


datum:   06. srpnja 2020. godine (PONEDJELJAK)

učionica: 5

razred: 3.C

vrijeme

učenik

profesor

Špoljarić

Nakić

Jandrijević

Maslovara

Uroić

Spajić Jug

Jurić

Liebl

Radoš

8:00

Čipčić Josip

M5

5

5

8:30

Đorđević Josip

M5

5

5

9:00

Đurić Tomislav

M5

5

5

11:00

Đurinić Nikolina

5

5

M5

11:30

Horvat Domagoj

M5

5

5

10:30

Juranović Mihael

5

5

M5

13:30

Kolobarić Ante

M5

5

5

14:00

Majdandžić Ivana

5

M5

5

10:00

Mandić Antonela

5

M5

5

12:00

Marković Robert

M5

5

5

9:30

Palić Sebastijan

M5

5

5

12:30

Panijan Emma

5

M5

5

13:00

Rorić Matea

5

M5

5

14:30

Županić Ivana

5

5

M5

!!!!  Oznaka „M“ ispred broja učionice označava da je osoba mentor

 


 datum:   06. srpnja 2020. godine (PONEDJELJAK)

učionica: 6

razred: 3.D

vrijeme

učenik

profesor

Špoljarić

Nevistić

Spajić

Maslovara

Uroić

Liebl

13:45

Berdin Marija

6

6

M6

8:15

Berišić Marina

M6

6

6

10:45

Bobić Nikola

M6

6

6

9:15

Čibarić Antonio

6

M6

6

11:15

Čukelj Nikola

M6

6

6

9:45

Dučkić Nikola

6

M6

6

11:45

Franković Nina

M6

6

6

8:45

Iveljić Ivana

M6

6

6

10:15

Ivković Nika

6

6

M6

14:15

Jovanović Sandra

6

M6

6

12:15

Kolgjeraj Gjergj

M6

6

6

12:45

Kovač Petar

M6

6

6

13:15

Tejić Vito

M6

6

6

!!!!  Oznaka „M“ ispred broja učionice označava da je osoba mentor

 


datum:   03. srpnja 2020. godine (PETAK)

učionica: 5

razred: 3.E

vrijeme

učenik

profesor

Uroić

Drmić

Nakić

Pavičić

Jurić

Jandrijević

Jančec

Radoš

Uglešić

9:30

Benčić Tina

5

M5

5

10:00

Berc Iris

5

5

M5

13:00

Božinski Vito

M5

5

5

13:30

Budimir Mia

5

M5

5

12:30

Eršek Tajana

5

5

M5

8:00

Kahrić Larisa

M5

5

5

8:30

Kralj Dora

M5

5

5

12:00

Kreštić Elma

5

M5

5

10:30

Krivić Ivan

M5

5

5

11:00

Marčec Anamarija

M5

5

5

9:00

Rašić Anita

M5

5

5

11:30

Vitas Leonarda

M5

5

5

!!!!  Oznaka „M“ ispred broja učionice označava da je osoba mentor

 


datum:   03. srpnja 2020. godine (PETAK)

učionica: 6

razred: 3.G

vrijeme

učenik

profesor

Radoš

Nevistić

Uglešić

Nakić

Drmić

Uroić

8:15

Antunović Nikolina

6

6

M6

12:15

Efremovski Matea

M6

6

6

11:15

Jovanov Dominik

M6

6

6

12:45

Jularić Marija

6

M6

6

11:45

Mihaljević Lara

M6

6

6

8:45

Mrvelj Antonijo

6

6

M6

9:15

Prkut Dominik

6

6

M6

10:15

Stojčević Martina

6

M6

6

13:15

Sušić Mario

6

6

M6

9:45

Žunić Lucija

6

6

M6

!!!!  Oznaka „M“ ispred broja učionice označava da je osoba mentor

You May Also Like