Vremenik obrane završnog rada za učenike smjera komercijalist -ljetni rok školske godine 2019./2020.

Vremenik obrane završnog rada za učenike smjera komercijalist

ljetni rok školske godine 2019./2020.

Napomena: Mole se učenici, da prate epidemiološku situaciju i ukoliko se ista bude mijenjala,
promjene će biti objavljene na web stranici Trgovačke škole u Zagrebu.


datum:   25. lipnja 2020. godine (ČETVRTAK)

učionice: 5 i 6

razred: 4. BK 

vrijeme

učenik

profesor

Spajić Jug

Liebl

Nevistić

Šeneta

Vujević

Jurić

Uglešić

Papuga

Pavičić

Rubčić Fabris

Brzak

9:45

Butković Petra

6

6

M6

9.30

Čizmadija Zvonimir

5

M5

5

11:15

Dekanić Tihana

M6

6

6

8:00

Glogolja Victoria

M5

5

5

11:45

Gracin Tina

6

6

6

10:00

Graonić Paula

5

M5

5

8:15

Grčar Karla

M6

6

6

11:00

Ivić Zekić Tea

M5

5

5

12:00

Jularić Amanda

5

M5

5

10:30

Kepić Darijo

5

5

M5

11:30

Klobučar Lucija

M5

5

5

12:45

Pašalić Leonardo

6

6

M6

12:15

Pavić Leonarda

6

6

6

8:45

Petljak Tin

M6

6

6

8:30

Popović Luka

M5

5

5

10:15

Pranjić Patrik

6

M6

6

12:30

Šarić Amina

5

M5

5

13:00

Šeremet Marko

5

5

M5

9:15

Šiprak Anamaria

M6

6

6

9:00

Špehar Dorotea

M5

5

5

10:45

Šporčić Lana

6

M6

6

!!!!  Oznaka „M“ ispred broja učionice označava da je osoba mentor

 


datum:   26. lipnja 2020. godine (PETAK)

učionice: 5 i 6

razred: 4. AK 

vrijeme

učenik

profesor

Brzak

Rubčić Fabris

Papuga

Vujević

Nevistić

Šeneta

Spajić Jug

Uglešić

Pavičić

Liebl

Jurić

9:30

Čavar Ana

5

M5

5

10:30

Dujić Mateo

5

5

M5

13:00

Gašparić Stjepan

5

5

M5

8:00

Glasnović Viktor

M5

5

5

8:30

Kopić Marko

M5

5

5

M6

6

6

8:15

Kordić Klara

M6

6

6

8:45

Kraljević Tea

10:00

Mandić Marija

5

M5

5

9:00

Marš Korina

M5

5

5

12:30

Mladić Mia

5

M5

5

11:00

Mujanić Marina

M5

5

5

12:15

Obuljen Ema

6

6

M6

9:45

Palić Josip

6

M6

6

11:15

Poznanović Lana

6

M6

6

11:45

Radoš Ana

6

M6

6

11:30

Stančerić Ivana

M5

5

5

10:15

Stipić Korina

6

M6

6

10:45

Šagud Tomislav

6

6

M6

9:15

Škrlec Matija

M6

6

6

12:00

Tafilović Josipa

M5

5

5

!!!!  Oznaka „M“ ispred broja učionice označava da je osoba mentor

 


datum:   29. lipnja 2020. godine (PONEDJELJAK)

učionice: 5 i 6

razred: 4. CK 

vrijeme

učenik

profesor

Ilijašević

Šeneta

Vujević

Brzak

Drmić

Nakić

Rubčić Fabris

Pavičić

Papuga

Jurić

Uglešić

Radoš

8:00

Antolović Petra

M5

5

5

8:15

Bijader Andrija

M6

6

6

11:00

Cipek Paula

M5

5

5

9:30

Crnković Corina

5

5

M5

10:30

Đokić Marko

5

M5

5

11:45

Gerzić Adrijana

6

M6

6

12:00

Glasnović Leonarda

5

M5

5

12:30

Habeić Dora

5

5

M5

12:15

Herceg-Gogić Antonia

M6

6

6

12:45

Hrgović Josipa

6

6

M6

10:00

Jurišić Andreja

5

5

M5

11:30

Jurkovac Ivona

M5

5

5

8:30

Kovačić Lorena

M5

5

5

9:15

Labaš Katarina

6

M6

6

10:45

Lončarić Josip

6

6

M6

11:15

Makar Nikolina

6

M6

6

9:00

Mikulčić Domagoj

M5

5

5

9:45

Mikuš Marta

6

M6

6

8:45

Smetko Karla

M6

6

6

10:15

Tomljenović Anton

6

6

M6

!!!!  Oznaka „M“ ispred broja učionice označava da je osoba mentor


datum:   30. lipnja 2020. godine (UTORAK)

učionice: 5 i 6

razred: 4. DK 

vrijeme

učenik

profesor

Drmić

Vujević

Nakić

Ilijašević

Radoš

Pavičić

Rubčić Fabris

Papuga

Jurić

Brzak

Šeneta

9:30

Adžaga Ana Marija

5

5

M5

10:30

Bartolić Ivana

5

M5

5

11:30

Berišić Gabriel

M5

5

5

10:45

Božićević Nika

6

6

M6

8:15

Fana Dijamanta

M6

6

6

11:00

Hren Ana

5

M5

5

11:45

Jardas Tomislav

6

6

M6

8:45

Kovačević Ema

M6

6

6

12:30

Kovjanić Tina

5

M5

5

9:15

Matoic Matea

M6

6

6

8:00

Nikola Kristina

M5

5

5

10:00

Petričević Ana

5

5

M5

13:00

Poljak Petra Antea

5

5

M5

8:30

Prebeg Lucija

M5

5

5

10:15

Rebić Lucija

6

6

M6

10:45

Smoljan Tomislav

6

M6

6

12:00

Sofić Dino

M5

5

5

11:15

Svitlanović Stela

6

M6

6

9:45

Vukelja Patrick

6

M6

6

9:00

Žlebečić Lucija

M5

5

5

!!!!  Oznaka „M“ ispred broja učionice označava da je osoba mentor

You May Also Like