Vremenik obrane završnog rada u jesenskom roku školske godine 2018./2019.

Vremenik obrane završnog rada u jesenskom roku školske godine 2018./2019.

za učenike oba smjera – prodavač i komercijalist

datum: 29. kolovoza 2019. godine, četvrtak

učionica: 61

 

vrijeme

 

učenik

profesor
Brzak (Nakić) Spajić – Jug Vilček Jakić Uroić Ilijašević Jurić Pleša Nevistić Jandrijević – Puntar
8:00 Vran Josip (4.BK) M61 61 61
8:15 Idžanović Ivan (3.A) 61 M61 61
8:30 Pavković Lorena (3.B) 61 61 M61
8:45 Domjan Antonija (3.A) 61 61 M61  
9:00 Lekić Korina (3.A) 61 61 M61  
9:15 Mačar Sara (3. B) 61 61 M61  
9:30 Novaković Kristina (3.C) 61 61 M61  
9:45 Miškić Marko (3.E)   M61 61 61
10:00 Pavlović Leonarda (3.G)   M61 61 61
10:15 Sučević Dea (3.B) 61 61 M61      
10:30 Ćosić Ivan (3.B) 61 61 M61      
10:45 Kapusta Petra (3.F) 61 M61 61
11:00 Jurić Marina (3.F) 61 M61 61
11:15 Čančarević Waleryja (3.A) M61 61 61
11:30 Košutić Dora (3.A) M61 61 61
11:45 Lučić Nikolina (3.C) M61 61 61
12:00 Andjel Roko (3.E) 61 M61 61
12:15 Kolenc Patrik (3.E) 61 M61 61
12:30 Čakarić Antonija (3.F) 61 M61 61
12:45 Radačić Mateo (3.A) 61 61 M61
13:00 Kutleša Patrik (3.A) 61 61 M61
13:15 Horvat Gabrijela (3.C) 61 61 M61

 

!!!!  Oznaka „M“ ispred broja učionice označava da je osoba mentor

You May Also Like