Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day) 15.ožujka 2019.

Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day) 15.ožujka 2019.

Svjetski dan prava potrošača  (World Consumer Rights Day) prvi je puta obilježen 15.ožujka 1983.godine usvajanjem UN-ova vodiča za zaštitu potrošača. Svake godine aktualizira se rasprava o pitanjima i problemima vezanim uz područje zaštite potrošača. U RH Ministarstvo gospodarstva jedan je od nositelja politike zaštite potrošača koji prati promjene u europskom zakonodavstvu te ih preuzima i implementira u hrvatsko zakonodavstvo.

Niz godina u našoj školi posebno se obilježava ovaj dan.

„Svi smo mi potrošači“,  rekao J.F.Kennedy još 1962.godine. Potrošač je zapravo subjekt tržišta i najvažniji čimbenik u razvoju nacionalnog gospodarstva.

Upravo zato učenici trgovačkih škola moraju razumjeti koliko je važno da proizvod koji se prodaje krajnjim potrošačima moraju pravilno prezentirati i pravilno rješavati reklamacije jer će se jedino zadovoljan kupac ponovo vratiti u prodajni prostor.

Danas, na Svjetski dan prava i zaštite potrošača u našoj školi, na info pultovima, učenici  svojim kolegama dijele materijale vezane za prava potrošača. Oni  imaju društvenu ulogu kao potrošači, ali i prodavači upozoriti kupce na sva obilježja određenog proizvoda. Poštivanje prava potrošača temelj je moralnog i odgovornog rada u prodavaonici.

U ovoj aktivnosti sudjelovali su učenici:  2.G, 2.E, 2.AK, 2.D i 4.AK  uz mentorstvo  prof. B. Uroić i pomoć  prof. A. Špoljarić.

Božica Uroić, profesorica savjetnica

You May Also Like