Rang lista-01.ožujka 2021.

Rang lista kandidata koji su 01. ožujka 2021. pristupili pisanom dijelu…


Trgovačka škola Zagreb

Trg J. F. Kennedyja 4

Zagreb

Rang lista kandidata koji su 01. ožujka 2021. pristupili pisanom dijelu

selekcijskog postupka u okviru natječaja za tajnika / tajnicu škole

s pripadajućim brojem postignutih bodova

osobna šifra kandidata

broj postignutih bodova

(od mogućih 17)

1 1 0 1 2 0 1  *

17

0 1 2 3 4 5 6  *

15

Z A G I 1 2 3  *

14

B 6 9 6 7 6 5  *

14

0 0 6 6 1 9 8  *

13

2 2 0 2 D A J

11

1 2 1 2 9 9 1

11

1 7 0 2 9 9 2

11

N E R A J I M

11

Z A G I 0 0 1

10

1 1 2 2 3 4 5

10

1 4 7 8 I 1 4

10

A L M A E M I

9

Z D E N Č 2 0

9

1 9 4 6 7 5 7

9

2 1 9 2 0 1 9

8

1 7 0 3 1 5 4

8

5 5 5 5 5 5 5

8

2 2 0 8 8 8 Z

7

7 9 6 3 1 V M

7

2 0 0 2 8 R P

5

2 3 1 0 9 5 L

4

0 1 0 1 2 3 4

4

7 6 5 4 3 2 1

4

S R E Ć A 2 5

4

1 4 1 4 1 4 4

2

A N A 0 7 1 8

2

*  Prvih pet rangiranih kandidata koji su na pisanom dijelu selekcijskog postupka postigli više od

   12 bodova će putem elektroničke pošte biti pozvani na intervju pred tročlanim Povjerenstvom.

You May Also Like