Provođenje dodatnih ispita i provjera je 23. kolovoza 2019. od 10 – 12 sati

Provođenje dodatnih ispita i provjera je 23. kolovoza 2019. od 10 – 12 sati

 Upisi u 1. razred srednje škole školske godine 2019./2020.

JESENSKI ROK 29. kolovoza 2019. od 10 – 12 sati

slobodnih mjesta za jesenski rok:

Zanimanje Slobodna mjesta
Prodavač 6
Prodavač DO 1

ZA UPIS U ŠKOLU UČENICI TREBAJU DOSTAVITI SLJEDEĆE ORIGINAL DOKUMENTE:

 • POTPISANA E-UPISNICA
 • POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA O NEPOSTOJANJU KOTRAINDIKACIJA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ ILI KOMERCIJALIST
 • SVJEDODŽBE OD 7 I 8 RAZREDA
 • DOMOVNICU – može kopija
 • RODNI LIST – može kopija
 • UPLATNICA OD 150,00 KUNA
 • DOKUMENTE KOJIMA SE OSTVARUJU DODATNI BODOVI ZA UPIS

UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU NETREBAJU IMATI POTVRDU ŠKOLSKOG LIJEČNIKA ALI U ŠKOLU TREBAJU DOSTAVITI

 • RJEŠENJE UREDA O PRIMJERENOM PROGRAMU BRAZOVANJA
 • STRUČNO MIŠLJENJE SLUŽBE ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • DOKUMENTACIJU IZ KOJE SU VIDLJIVE TEŠKOĆE UČENIKA, A U SVRHU PRIMJERENIH PROGRAMA OBRAZOVANJA (ZA STRUČNU SLUŽBU ŠKOLE)

SVI RODITELJI MORAJU POTPISATI PRIVOLU / SUGLASNOST ZA MALOLJETNOG UČENIKA

NAPOMENA UPISNOJ KOMISIJI

 • Na UPISNICI u gornjem desnom kutu upisati redni broj pod kojim se učenik nalazi na popisu a na popisu zaokružiti redni broj
 • Kontakt broj roditelja / skrbnika

Za prodavače:

 1. Strani jezik
 2. Vjeronauk ili etika
 3. Izborni predmet –
  • ekologija i održivi razvoj ili
  • kreativnost u poslovanju

Prodavače DO:

 1. Strani jezik
 2. Vjeronauk ili etika
 3. Izborni predmet –
 • tekstil,
 • obuća i kožna galanterija ili
 • automobili i autodijelovi

You May Also Like