Poziv za dostavu ponuda: računala i monitora

TRGOVAČKA ŠKOLA
Trg J. F. Kennedyja br. 4
KLASA: 602-03/19-17/002
URBROJ: 251-107-01-19-0013

Zagreb, 20. svibnja 2019. godine

PREDMET: Poziv za dostavu ponuda

Pozivamo Vas na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave računalne opreme, sukladno odluci o početku postupka nabave za nabavu računalne opreme, koju je ravnatelj Trgovačke škole Darko Grgurić, prof. donio dana 20. svibnja 2019. godine.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na adresu:

Trgovačka škola,

Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb

 u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Trgovačke škole.

Rok za dostavu ponuda je od 21. do 29. svibnja 2019. godine do 24:00 sati.

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom
NE OTVARAJ – PONUDA ZA PREDMET NABAVE RAČUNALNE OPREME.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, sa svim troškovima i popustima, bez poreza na dodanu vrijednost. Cijena ponude izražava se u kunama, a okvirna cijena ponude može iznositi maksimalno 32.400,00  kuna (nije uključen PDV).

Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda u okviru planiranih sredstava za nabavu.

Ponuda se smatra početnim okvirom za donošenje odluke.

Otvaranje ponuda bit će 4. lipnja 2019. godine s početkom u 12:30 sati.

S poštovanjem,

 R A V N A T E L J

  Darko Grgurić, prof.

Prilog:

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Trgovačka škola u Zagrebu provodi postupak jednostavne nabave računalne opreme

1. 15 RAČUNALA tehničkih specifikacija:

Procesor:                  AMD RYZEN 3 2200G

Matična ploča:          chipset B350 ili B450 s integriranom grafikom, 1x DVI, 1x

  HDMI, Gb LAN

Memorija:                 1x4GB DDR4

Grafička kartica:       integrirana

Pohrana podataka:   SSD 120GB

Kučište i napajanje:  Midi Tower 400W

okvirni iznos po komadu: 1.600,00 kn bez PDV-a

Jamstvo: 36 mjeseci

2. 16 MONITORA tehničkih specifikacija

Veličina: 21,5”

Omjer stranica: 16:9

Razlučivost: FULL HD 1920*1080

Ulazi: 1x DVI

Okvirni iznos po komadu: 520,00 kuna bez PDV-a

Jamstvo: 36 mjeseci

Računala moraju biti sastavljena i testirana i dostavljena na adresu naručitelja u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Dostava mora biti uključena u cijenu.

PODACI KONTAKT OSOBA:

-za pitanja vezana uz specifikaciju predmeta nabave: Marina Šeneta, prof. marina.seneta@gmail.com

You May Also Like