POVRAT UDŽBENIKA

POVRAT UDŽBENIKA

Napomena:

  1. Učenici koji imaju dopunski rad za učenike s jednom ili dvije negativne ocjene na kraju nastavne godine ili državnu maturu mogu zadržati udžbenike iz tih predmeta. Udžbenike će vratiti naknadno.

  2. Učenici moraju poštivati mjere ulaska u školu zbog Covida: dezinfekcija ruku, kod predaje udžbenika može biti samo jedan učenik u prostoriji i bilo bi dobro da učenik ima masku na licu.

  3. Učenici MORAJU doći u zadano vrijeme za svoj razred, ako ne mogu, može netko od ukućana vratiti udžbenike, ali u zadano vrijeme.

 

PRODAVAČI

Utorak, 26.5. 2020.

3 A

9:00 – 9:30

3. B

9:45 – 10:15

3.C

10:30 -11:00

3.D

11:15 – 11:45

3. E

12:00 – 12:30

3. G

12:45 – 13:15

 KOMERCIJALISTI

Ponedjeljak  1.6. 2020.

4. Ak

9:00 – 9:30

4. Bk

9:45 – 10:15

4. Ck

10:30 -11:00

4. Dk

11:15 – 11:45

You May Also Like