POPRAVNI ISPITI – usmeni dio – kolovoz-2018.

POPRAVNI ISPITI – usmeni dio – kolovoz, 2018.

Četvrtak, 23. kolovoz 2018.

 

Razred: 1. A

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

8.00

37

PRAKTIČNA NASTAVA

Tanja Šilović, Ana Špoljarić, Gorana Vidović

8.30

38

MATEMATIKA

Ivana Gašpar, Helena Stopić, Tanja Šilović

9.40

57

POVIJEST

Gorana Vidović, Ivo Škrmeta, Tanja Šilović

 

Razred: 1. B

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

8.00

37

PRAKTIČNA NASTAVA

Tanja Šilović, Ana Špoljarić, Sandra Manestar

8.40

38

MATEMATIKA

Ivana Gašpar, Helena Stopić, Sandra Manestar

9.40

57

POVIJEST

Gorana Vidović, Ivo Škrmeta, Sandra Manestar

 

Razred: 1. C

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

8.15

37

PRAKTIČNA NASTAVA

Ana Špoljarić, Tanja Šilović, Marija Matijević

11.00

38

MATEMATIKA

Ivana Gašpar, Helena Stopić, Marija Matijević

 

Razred: 1. D

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

8.15

37

PRAKTIČNA NASTAVA

Ana Špoljarić, Tanja Šilović, Gorana Vidović

9.00

58

HRVATSKI JEZIK

Marija Matijević, Tomislava Marinković, Gorana Vidović

9.40

38

MATEMATIKA

Ivana Gašpar, Helena Stopić, Gorana Vidović

 

Razred: 1. E

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

8.40

36

PRAKTIČNA NASTAVA

Mirjana Pavičić, Branka Uglešić, Zora Marešić

 

Razred: 1. F

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

8.40

36

PRAKTIČNA NASTAVA

Mirjana Pavičić, Branka Uglešić, Vesna Kučera Terzić

10.20

39

MATEMATIKA

Mirjana Lazić, Sanja Kesedžić, Vesna Kučera Terzić

 

Razred: 1. G

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

9.00

36

PRAKTIČNA NASTAVA

Branka Uglešić, Mirjana Pavičić, Gabrijela Čorković

10.50

39

MATEMATIKA

Mirjana Lazić, Sanja Kesedžić, Gabrijela Čorković

 

Razred: 2. A

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

11.40

37

PRAKTIČNA NASTAVA

Dubravka Liebl, Kristina Vilček, Katica Nakić

12.20

38

MATEMATIKA

Ivana Gašpar, Mirjana Lazić, Katica Nakić

Razred: 2. B

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

11.50

37

PRAKTIČNA NASTAVA

Kristina Vilček, Dubravka Liebl, Marina Šeneta

12.00

37

PRODAJNO POSLOVANJE

Kristina Vilček, Dubravka Liebl, Marina Šeneta

12.20

38

MATEMATIKA

Ivana Gašpar, Mirjana Lazić, Kristina Vilček

 

Razred: 2. C

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

11.40

37

PRAKTIČNA NASTAVA

Dubravka Liebl, Kristina Vilček, Katica Nakić

13.20

38

MATEMATIKA

Ivana Gašpar, Mirjana Lazić, Dubravka Liebl

 

Razred: 2. E 

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

8.30

36

PRAKTIČNA NASTAVA

Marija Radoš, Mirjana Pavičić, Tomislava Marinković

10.00

58

HRVATSKI JEZIK

Tomislava Marinković, Marija Matijević, Ivica Tonković

Razred: 2. F

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

8.15

36

PRAKTIČNA NASTAVA

Marija Radoš, Mirjana Pavičić, Mirjana Lazić

9.10

58

HRVATSKI JEZIK

Tomislava Marinković, Marija Matijević, Mirjana Lazić

 

Razred: 2. G

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

10.50

58

HRVATSKI JEZIK

Tomislava Marinković, Josipa Mioč, Ivo Škrmeta

 

Razred: 3. D

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

11.00

37

PRAKTIČNA NASTAVA

Tomislav Jančec, Mirjana Papuga, Nikša Marinković

 

 Razred: 3. E

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

10.50

37

PRAKTIČNA NASTAVA

Mirjana Papuga, Tomislav Jančec, Ivana Globan

11.20

58

HRVATSKI JEZIK

Tomislava Marinković, Josipa Mioč, Ivana Globan

 

Razred: 1. AK

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

10.00

39

MATEMATIKA

Sanja Kesedžić, Mirjana Lazić, Iva Deković

 

Razred: 3. BK

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

11.50

37

STRUČNA PRAKSA

Kristina Vilček, Dubravka Liebl, Josip Rukelj

 

 

Razred: 4. AK

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

8.15

37

MATEMATIKA

Helena Stopić, Ivana Gašpar, Vida Martinko

 

Razred: 4. BK

Vrijeme

Učionica

Predmet

Profesori

11.00

37

STRUČNA PRAKSA

Tomislav Jančec, Mirjana Papuga, Stjepan Brzak

 

You May Also Like