Poništenje natječaja -za radno mjesto profesora informatike

Trg J. F. Kennedyja br. 4, 10 000  Zagreb

Tel: 01/23 357 02, Fax: 01/ 23 229 44

trgovacka-skola@zg.t-com.hr

www.trgovacka-skola.hr

 

KLASA: 602-03/19-17/001

UR.BROJ: 251-107-01-19-0024

Zagreb, 31. listopada 2019. godine

Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 30. listopada 2019. godine, pod točkom 3. Dnevnog reda Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću

o d l u k u

kojom se poništava natječaj za radno mjesto profesora informatike – 1 izvršitelj (m/ž), određeno, nepuno radno vrijeme – 8 sati nastave tjedno, povećani opseg posla, najduže do 31.08.2020. koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Trgovačke škole u Zagrebu dana 9. listopada 2019. godine.

 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Vida Martinko, prof.

 

You May Also Like