Poništenje natječaja za radno mjesto administrativno –računovodstvenog radnika

Trg J. F. Kennedyja br. 4, 10 000  Zagreb

Tel: 01/23 357 02, Fax: 01/ 23 229 44

KLASA: 602-03/19-17/001

UR.BROJ: 251-107-01-19-0029

Zagreb, 4. prosinca 2019. godine

Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 3. prosinca 2019. godine, pod točkom 3. Dnevnog reda Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću

o d l u k u

kojom se poništava natječaj za radno mjesto administrativno – računovodstvenog radnika – 1 izvršitelj (m/ž), određeno, puno radno vrijeme, zamjena za djelatnicu na bolovanju koji je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen 13. studenoga 2019. godine.

Natječaj se poništava zbog povratka radnice s bolovanja.

 

 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

 Vida Martinko, prof.

You May Also Like