Poništavanje natječaja za radno mjesto

KLASA: 602-03/20-17/01

UR.BROJ: 251-107-01-20-4

Zagreb, 30. siječnja 2020. godine

Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 30. siječnja 2020. godine, pod točkom 3. Dnevnog reda Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću

o d l u k u

kojom se poništava natječaj za radno mjesto profesor strukovne grupe predmeta, 1 izvršitelj (m/ž), određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje, do povratka radnika s bolovanja, koji je na mrežnim stranicama Trgovačke škole u Zagrebu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen 16. siječnja 2020. godine.


KLASA: 602-03/20-17/01

UR.BROJ: 251-107-01-20-3

Zagreb, 30. siječnja 2020. godine

Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 30. siječnja 2020. godine, pod točkom 3. Dnevnog reda Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću

o d l u k u

kojom se poništava natječaj za radno mjesto profesor strukovne grupe predmeta, 1 izvršitelj (m/ž), određeno, nepuno radno vrijeme – 5 sati radnog vremena, zamjena za kraće bolovanje i 1 sat povećani opseg posla, najduže do 31. kolovoza 2020. godine, koji je na mrežnim stranicama Trgovačke škole u Zagrebu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen 16. siječnja 2020. godine.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

 Vida Martinko, prof.

You May Also Like