PODJELA POTVRDA ZA POLOŽENE ISPITE DRŽAVNE MATURE 

PODJELA POTVRDA ZA POLOŽENE ISPITE DRŽAVNE MATURE


Dragi učenici,

po potvrde o položenim ispitima državne mature s jesenskog i ljetnog roka

možete doći u petak 17. rujna 2021. u 13.30 u sobu 23.

Ispitna koordinatorica:
Gabrijela Čorković, prof.

You May Also Like