Obavijest za učenike, roditelje i  profesore -17. ožujka 2020.

Obavijest za učenike, roditelje i  profesore – 17. ožujka 2020.

Završila je pripremna faza virtualnih učionica.

Od dana 18.03.2020. nastava se odvija isključivo putem virtualnih učionica.

Učenici su dužni redovito se prijavljivati u virtualne učionice prema rasporedu sati.

Učenik je dužan evidentirati svoju prisutnost u virtualnim učionicama najkasnije do 23.59.sati za tekući nastavni dan.

You May Also Like