Obavijest -stručne službe škole -19. ožujka 2020.

Obavijest od stručne službe škole – 19. ožujka 2020.

Tijekom razdoblja izvođenja nastave na daljinu zainteresirani za upite vezane uz stručnu službu
škole mogu postaviti pitanja na sljedeće e-mail adrese:

belinda.bocina@skole.hr i vanda.macekovic@skole.hr

You May Also Like