Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto


TRGOVAČKA ŠKOLA

Trg J. F. Kennedyja 4

10000 ZAGREB

KLASA:602-03/21-13/56

URBROJ:251-107-01-21-39

Zagreb, 25. veljače 2021. godine

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto

nastavnik/ica hrvatskog jezika

 Poštovani,

Školski odbor Trgovačke škole dao je ravnatelju prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja objavljenog dana 21. siječnja 2021. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Trgovačke škole za radno mjesto nastavnika/ica hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme za rad s punim radnim vremenom s I.A., magistrom edukacije engleskog jezika i književnosti i magistrom edukacije hrvatskog jezika i književnosti.

Objavom obavijesti o  rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo Vam se na iskazanom interesu za rad u Trgovačkoj školi.


TRGOVAČKA ŠKOLA

Trg J. F. Kennedyja 4

10000 ZAGREB

KLASA:602-03/21-13/55

URBROJ:251-107-01-21-11

Zagreb, 25. veljače 2021. godine

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto

nastavnik/ica strukovne grupe predmeta

Poštovani,

Školski odbor Trgovačke škole dao je ravnatelju prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja objavljenog dana 21. siječnja 2021. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Trgovačke škole za radno mjesto nastavnika/ica strukovne grupe predmeta, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla do 31. kolovoza 2021. godine za rad s punim radnim vremenom s M.Š., stručnim specijalistom projektnog menadžmenta.

Objavom obavijesti o  rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Trgovačke škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zahvaljujemo Vam na iskazanom interesu za rad u Trgovačkoj školi.

Ravnatelj:

/Darko Grgurić, prof./

You May Also Like