Obavijest o Božićno humanitarnoj akciji

Ovim putem zahvaljujemo svim učenicima, roditeljima i zaposlenicima Trgovačke škole u Zagrebu, koji su tijekom prosinca 2019. godine sudjelovali u humanitarnim aktivnostima koje je organizirala škola.

Kroz tradicionalnu božićnu akciju Hrvatskog Caritasa pod nazivom „Za 1000 radosti“ – Sve je moguće! prikupljeno je ukupno 1.580,00 kuna.

Na božićno – novogodišnjoj humanitarno prodajnoj akciji Trgovačke škole prikupljeno je ukupno 765,00 kuna. Ukupno je prikupljeno 2.345,00 kuna.

Novac je utrošen na slijedeći način:

  • Na žiro račun Hrvatskog Caritasa uplaćeno je 880,00 kuna

  • Kupljeno je 7 bonova pojedinačne vrijednosti 100 kuna (ukupno 700,00 kuna) za učenike Trgovačke škole u potrebi

  • 765,00 kuna bit će utrošeno na obnovu knjižničnog fonda školske knjižnice

You May Also Like