Natječaj za radno mjesto

profesora/ice matematike i informatike– 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 86/12 i 94/13, 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o pedagoško – psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu

Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br.4, Zagreb ili na e-mail: visnja.birus@trgovacka-skola.hr

Dan objave natječaja biti će 2. studenoga 2017. na web stranici Trgovačke škole i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

You May Also Like