Obrana završnog rada -jesenski rok

Obrana završnog rada – jesenski rok (pdf)

datum: 28. kolovoza 2020. godina

učionice: 38. i 39.


jesenski rok


datum: 28. kolovoza 2020. godina

učionice: 38. i 39.


vrijeme razred  

učenik

profesor
Spajić – Jug  (Željka Ilijašević) Jandrijević  Puntar Marija Nevistić Monika ( Željka Ilijašević) Liebl Dubravka Nakić Katica Pleša Marnina  (Moslavara Dean) Jurić Marija Radoš Marija Drmić Gordana Pavičić Mirjana Uglešić Branka Jančec Tomislav Brzak Stjepan (Pavičić Mirjana)
9:15 3 A Berišić Antonella M 39 39 39
8:00 3 B Glasnović Marija M 38 38 39
8:15 3 B Palić Marija 39 M 39 39
8:30 3 B Tarle Ante 38 M 38 38
9:30 3 C Markuš Lucija 38 M 38 38
10:15 3 C Prekpalaj Danijel M 39 39 39
10:30 3 D Dudaš Dorotea M 38 38 38
10:45 3 D Karamatić Ana M39 39 39
11:00 3 D Pavlović Ivan

 

38 38 M38
8:45 3 E Minković Kristijan M 39 39 39
9:45 3 E Tkalec Monika  

 

M 39 39 39
11:15 3 E Tomišić Petra 39 M39 39
11:30 3 E Zrilić Antonio  

 

M38 38 38
11:45 3 G Bašić Gabrijela

 

39 39 M39
10:00 3 G Ćorluka Lucija M 38 38 38
12:00 3 G Glasnović Marija 38 M38 38
9:00 3 G Košutić Josip M 38 38 38
12:15 3 G Marić Andrija  

 

39 M39 39
12:30 3 G Matešić Marija  

 

 

 

 

M38 38 38
12:45 3 G Palić Andrija 39 39 M39
13:00 4.AK Kopić Marko 38 38 M38
13:15 4.CK Hrgović Josipa  

 

39 M39 39
13:30 4.DK Smoljan Tomislav 39 39 M38

You May Also Like