Izvještaj o utrošku sredstava – participacija u povećanim troškovima obrazovanja

Izvještaj o utrošku sredstava – participacija u povećanim troškovima obrazovanja

Odredbama članka XIX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. određeno je da se za pojedine programe obrazovanja mogu utvrditi povećani troškovi obrazovanja. Odluka o iznosu participacije roditelja skrbnika donesena je na sjednici Školskog odbora dana 22. svibnja 2018. uz prethodnu suglasnost Osnivača te je ona za školsku godinu 2018./2019. iznosila 100,00 kn po učeniku. U 2018. godini je prikupljeno ukupno 64.000,00 kn, a navedeni iznos je potrošen kako slijedi:

UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR (papir i papirna konfekcija, pisaći i crtaći pribor, materijal za arhiviranje i odlaganje učeničke dokumentacije i ostali uredski pribor) – 8.591,28 kuna

MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU (toaletni papir, papirnati ručnici i ostali sanitarni materijal) – 13.286,60 kuna

SREDSTVA I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE NASTAVE (školska kreda, materijal za aranžiranje, markeri i brisači za bijelu ploču, ugovori o provedbi praktične nastave, testovi zaštite na radu, sportska oprema za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture) – 10.146,67 kuna

OSTALI MATERIJAL ZA REDOVITO POSLOVANJE (vrećice za voće, kutije za socijalni dućan) – 1.656,70 kuna

KNJIGE ZA NAGRADE UČENICIMA – 533,97 kuna

MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (materijal za uređenje učionica i popravke nastale djelovanjem učenika) – 6.763,14 kuna

MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OPREME ŠKOLE (materijal za održavanje učeničkih računala i projektora) – 5.101,08 kuna

SITNI INVENTAR (projekcijska platna, zvučnici i satovi za učionice) – 1.599,00 kuna

OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZGRADE (zamjena i popravci stakla) – 2.263,43 kuna

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA, POSTROJENJA I OPREME (servis učeničkih računala i računalne oprema) – 6.554,38 kuna

PROMIDŽBENI MATERIJAL (prospekti za manifestaciju „Dojdi osmaš“) – 5.250,00 kuna

ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA PRIJEVOZNA SREDSTVA (najam putničkog vozila za prijevoz učenika na natjecanja) – 1.080,00 kuna

ODRŽAVANJE INTERNETSKE STRANICE ŠKOLE – 450,00 kuna

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA – 182,70 kuna

USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO (pranje zavjesa i stolnjaka, pranje dresova za školsko natjecanje) – 524,00 kuna

OSIGURANJE UČENIKA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA – 10.840,00 kuna

RASHODI PROTOKOLA (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) – 300,00 kuna

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI (hrana i piće za učenike na školskim natjecanjima) – 1.054,47 kuna

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA (računalo, monitori, projektor) – 8.352,50 kuna

UREDSKI NAMJEŠTAJ (školska ploča) – 3.105,00 kuna

OSTALA UREDSKA OPREMA (reljefne karte) – 1.855,35 kuna

RADIO I TV PRIJEMNICI (LCD televizori za učionice) – 8.798,75 kuna

Ukupno je utrošeno 98.289,02 kn.

*dio sredstava je utrošeno od viška iz prošle godine.

You May Also Like