Informacije i upisi

travanj, 2018.

NASTAVNI PLAN  OBRAZOVNOG  PROGRAMA  ZA  ZANIMANJE
KOMERCIJALIST I  ZANIMANJE PRODAVAČ


srpanj, 2017.

Upis učenika u prvi razred srednje škole vršit će se
13. i 14. srpnja 2017. godine od 8 do 16 sati

Za upis u školu učenici trebaju dostaviti sljedeće originalne dokumente:

  1. POTPISANA E-UPISNICA – (ispis s web stranice e-upisa, potpisana od učenika i roditelja)
  2. POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA O
    NEPOSTOJANJU KOTRAINDIKACIJA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ ILI KOMERCIJALIST
  3. DOKUMENTACIJA TEMELJEM KOJE SU OSTVARENI DODATNI BODOVI ZA UPIS
  4. SVJEDODŽBE OD 7 I 8 RAZREDA
  5. DOMOVNICU
  6. RODNI LIST
  7. UPLATNICA OD 100,00 KUNA

 

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE,
ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

 

Uplatnica

 

Upisnica za 2. i 3. razred prodavača i 2., 3. i 4. razred komercijalista

 

KRITERIJI ZA PRIJELAZ UČENIKA:

 IZ ČETVEROGODIŠNJIH PROGRAMA  U PROGRAM KOMERCIJALIST
NAKON ZAVRŠENE PRVE GODINE OBRAZOVANJA

IZ DRUGIH  TROGODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA U OBRAZOVNI
PROGRAM PRODAVAČ
NAKON ZAVRŠENOG PRVOG RAZREDA

IZ OBRAZOVNOG PROGRAMA PRODAVAČ U OBRAZOVNI PROGRAM KOMERCIJALIST NAKON ZAVRŠENOG PRVOG RAZREDA

IZ DRUGIH TROGODIŠNJIH  STRUKOVNIH ŠKOLA U PROGRAM
KOMERCIJALIST
ZAVRŠENE PRVE GODINE OBRAZOVANJA