Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto nastavnik/ica hrvatskog jezika

Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto

nastavnik/ica hrvatskog jezika


TRGOVAČKA ŠKOLA

Trg J. F. Kennedyja 4

10000 ZAGREB

 KLASA:602-03/21-13/68

URBROJ:251-107-01-21-30

Zagreb, 14. svibnja 2021. godine

Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto

nastavnik/ica hrvatskog jezika

 Poštovani,

Školski odbor Trgovačke škole dao je ravnatelju prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem Natječaja objavljenog dana 17. ožujka 2021. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Trgovačke škole za radno mjesto nastavnika/ice Hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme za rad s punim radnim vremenom s kandidatkinjom V.M., sa stečenim stručnim zvanjem profesor njemačkog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti i diplomirani germanist.

Objavom Obavijesti o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Trgovačke škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Natječaja.

Zahvaljujemo Vam se na iskazanom interesu za rad u Trgovačkoj školi.

Ravnatelj:
/Darko Grgurić, prof./

You May Also Like