Europski nastavni moduli u humanitarnim aktivnostima ambasadora juniora Trgovačke škole

Europski nastavni moduli u humanitarnim aktivnostima ambasadora juniora Trgovačke škole


Obilježavajući Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti, ambasadori juniori Europskog parlamenta sudjelovali su u nagradnom natječaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, „Škola bez ovisnosti – grad bez ovisnosti“.

Kreativno razmišljanje, umijeće crtanja i sastavljanja rime kod naših učenika, doveli su nas do realizacije plakata koji je osvojio 3. mjesto na natjecanju.

Sukladno europskim vrijednostima – europska solidarnost na primjerima iz vaše okoline, sudionici su  osvojenu nagradu u vrijednosti 5.000,00 kn odlučili donirati Klinici za dječje bolesti Zagreb, Odsjeku za pedijatrijsku kliničku farmakologiju i toksikologiju.

Ova klinika bavi se liječenjem akutno intoksicirane djece i adolescenata, radu na preventivnim programima, koji za cilj imaju bolju osviještenost djece, adolescenata i njihovih obitelji o problemima ovisnosti te samim time i smanjenje prijema ovakvih bolesnika u stanju akutne intoksiciranosti u dječje klinike.

Donacija je uključivala: dva hladnjaka, mobilnu lampu, sjedalo za kadu s regulacijom širine, sklopivu stolicu za tuširanje i sklopivi stolić za krevet.

Ovo je samo jedna od niza naših aktivnost koje provodimo kao Škola ambasadori Europskog parlamenta u ovoj školskoj godini, a u sastavu je  Europskih nastavnih modula – europska solidarnost na primjerima iz vaše okoline.

Ambasadori juniori uručili su  12. ožujka dio donacije sestri Nataliji, koja ih je upoznala s radom Odsjeka i zahvalili  glavnoj sestri Gordani Bukovini, suradnici u provedbi naše akcije, koja nije bila nazočna.

U realizaciju donacije uključili su se roditelji učenika 4. Ak razreda, ali posebno želimo zahvaliti gospodinu Joziću koji je dio opreme prevezao u Kliniku te gospođi Andreji Radić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, bez čijega angažmana ne bismo  mogli realizirati ovu donaciju.

U provedbi ove humanitarne akcije sudjelovale su i koordinirale prof. Božica Uroić,  Ana Špoljarić i Anđelka Ravlić.

učenici sudionici


You May Also Like