Dopunski rad za razred 1.cdo

Dopunski rad za razred 1.cdo

Srijeda 12. Lipanj 2019.

8:00-10:35 (3 sata)

Radne procedure

učionica 54

8:00-9:35 (2 sata)

Tjelesna i zdravstvena kultura

dvorana

10:40-12:15 (2sata)

Matematika

učionica 35

15:50-18:15 (3 sata)

Tekstil

učionica 57

Četvrtak 13. Lipanj 2019

10:40-13:05 (3 sata)

Radne procedure

učionica 54

11:30-13:05 (2 sata)

Tjelesna i zdravstvena kultura

dvorana

13:10-14:45 (2 sata)

Matematika

Učionica 58

15:50-18:15 (3 sata)

Tekstil

učionica 58

Petak 14. Lipanj 2019.

9:50-12:15 (3 sata)

Radne procedure

učionica 54

11:30-13:05 (2 sata)

Tjelesna i zdravstvena kultura

dvorana

13:10-14:45 (2 sata)

Matematika

Učionica 63

13:10-14:45 (2 sata)

Tekstil

Učionica 6

Ponedjeljak 17.lipanj 2019

8:00-9:35 (2 sata)

Tjelesna i zdravstvena kultura

dvorana

8:50-9:35 (1 sat)

Radne procedure

Učionica 35

9:50-12:15 (3 sata)

Matematika

Učionica 35

8:00-9:35 (2 sata)

Tekstil

Učionica 36

Utorak, 18. Lipanj 2019.

8:00-8:45 ( 1 sat)

Matematika

Učionica 35

8:50-10:35 (2 sata)

Tjelesna i zdravstvena kultura

dvorana

You May Also Like